Delavnica: Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem

Image

Namen delavnice »Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem« je osvetlitev najnovejših znanstvenih spoznanj in standardov s področja zaščite lesa, predstavitev izkušenj s terena (primeri dobrih in slabih praks pri projektiranju, izbiri materialov, gradnji in uporabi lesa na prostem) ter seznanitev z najnovejšimi trendi na področju zaščitnih metod in pripravkov.
Predstavljeni bodo tudi novi zakonodajnimi okviri, ki urejajo to področje. Predavatelji na
delavnici bodo priznani strokovnjaki iz znanstveno-raziskovalne sfere, nadzornih ustanov in iz gospodarstva, po predstavitvah pa vas vabimo še k živahni razpravi na temo delavnice.
Z željo, da bo vse več naročnikov in uporabnikov lesenih objektov in izdelkov z njimi zadovoljnih in da bodo ti zares v ponos in okras naši kulturni krajini, vas vljudno vabimo k udeležbi in razpravi na delavnici »Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem«.

KDAJ: v sredo, 14. februarja 2018, ob 11. uri.
KJE: na Biotehniški fakulteti, v predavalnici Janeza Hribarja,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijava udeležbe je obvezna.
Prijave zbiramo do 9. 2. 2018 na naslovu: https://goo.gl/forms/VchJE27mlGe5IoU23