ZAG: Simpozij o razvojnih usmeritvah in trajnostnih vidikih na področju mineralnih veziv

Image

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) bo v sodelovanju s Salonitom Anhovo d.d. organiziral enodnevno srečanje predstavnikov proizvajalcev mineralnih veziv, proizvajalcev sekundarnih surovin, njihovih uporabnikov ter raziskovalcev s teh področij.

 V gradbeništvu se danes uporabljajo pretežno veziva na osnovi portlandskocementnega klinkerja. Pri proizvodnji običajnega portlandskega cementa razvitejše evropske cementarne zgornje cilje uspešno dosegajo z nadomeščanjem klinkerja v cementu z mineralnimi dodatki, uporabo alternativnih goriv iz obnovljivih virov energije ter lokalno dostopnih nekarbonatnih sekundarnih surovin. Alternativno možnost lahko predstavlja razvoj novih veziv, ki temeljijo na cementnih klinkerjih, za sintezo katerih se uporablja manj karbonatnih surovin in več alternativnih surovin, ali pa alkalno aktivirana veziva (geopolimeri). V zadnjem času v ospredje ponovno prihajajo tudi tradicionalna apnena veziva.

Namen dogodka je predstaviti razvojne usmeritve na področju različnih mineralnih veziv, ki bodo v prihodnosti omogočile nadaljnje zniževanje porabe energije in emisij CO2 v proizvodnem procesu ter udejstvovanje krožnega gospodarstva in trajnostnega ravnanja s surovinami na lokalnem nivoju.

Dogodek bo potekal v četrtek, 15. 3. 2018, od 9.00 do 15.00 ure v konferenčni dvorani Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana (5. nadstropje).

Kotizacije ni, prijave zbiramo do 8. 3. 2018 na emailu: ema.kemperle@zag.si.

Dodatne informacije na email: lea.zibret@zag.si.