Arhitekturna delavnica Zakaj ohranjati dediščino?

Image

Šola Prenove v letošnjem letu pričenja s sklopom predavanj - enodnevnih arhitekturnih delavnic o prenovi stavbne dediščine. Prva delavnica bo 24. aprila.

Šola Prenove vabi na enodnevno arhitekturno delavnico »Zakaj ohranjati dediščino?«, ki bo v sredo, 24. aprila 2019, ob 9.15 uri v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, Ljubljana.
Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine je celovit proces, za katerega je pomembno stalno izobraževanje, ozaveščanje in zavedanje o pomenu dediščine za prihodnji razvoj.
Namen delavnic je v predstavitvi ključnih stopenj prenove, od razumevanja problematike prenove do načrtovanja in izvedbenih del na stavbni dediščini. Delavnice bodo v pomoč lastnikom, načrtovalcem v občinskih službah, projektantom, predvsem pa študentom, ki jim bodo v spodbudo pri poglabljanju in utrjevanju znanj.
Šolo prenove - interdisciplinarni program izobraževanj in usposabljanj - so z namenom varstva stavbne dediščine, načrtovanjem prenove ter ohranitve starih obrtnih znanj in spretnosti, ki so ključna za izvedbo kvalitetne prenove zasnovali Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.

Več o delavnicah o prenovi ter prijave na prvo delavnico na: www.sola-prenove.si

Več o delavnici »Zakaj ohranjati dediščino?«

https://www.sola-prenove.si/delavnice/modul-1-zakaj-ohranjati-dediscino/