Sanacija mostu v Ribčevem lazu

Podjetje Map Trade d.o.o. iz Slovenske Bistrice je julija letos dokončalo sanacijo mostu čez potok Suha v Ribčevem Lazu v Bohinju. Izvedba je potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

Image
Dolvodna stran mostu v Ribčevem Lazu je tudi po sanaciji obzidana s starim kamnom.

Sanacija mostu čez potok Suha je potekala v treh fazah in s polovičnimi zaporami  ceste. Na dolvodni strani mostu so naredili novo armiranobetonsko ploščo z novimi hodniki in robnimi venci, ograja pa je zidana s kamnom in povezana z lesenimi tramovi. Na gorvodni strani so izvedli druga polovico nove armiranobetonske plošče, hodnike z navezavo na obstoječe hodnike ob hotelu in odvodnjavanje vseh površin. Tretja faze izvedbe del je bila obzidava čela mostu in kril opornikov s kamnom.

Zanimivost mostu je, da je dolvodna stran mostu vidna in obzidana s starim kamnom, gorvodno pa most ni viden, saj je povezan z betonskim kanalom pod hotelom, kjer teče hudourniški potok Suha, vendar le ob močnejših padavinah. Izvedba je bila otežena zaradi bližajoče se turistične sezone, vendar je ob pomoči in strpnosti domačinov v celoti uspela.

V podjetju Map Trade izvajajo gradnje, rekonstrukcije in sanacije betonskih konstrukcij, industrijskih ter premostitvenih objektov.

 

Več v reviji Gradbenik

Fotogalerija

Sorodne vsebine

Aktualno

Sanacija Aljaževega stolpa

24. oktober 2018 Helios poskrbel za dolgotrajno protikorozijsko zaščito in zunanjo podobo Aljaževega stolpa. S pomočjo strokovnjakov n...

TEMA MESECA

Vidna vlakna za moč in fleksibilnost

23. oktober 2018 Vlakna v novi seriji Ceresit fleksibilnih lepil ustvarijo armirano območje, ki stabilizira površino pod keramiko,izbo...

Aktualno

Fragmat Hidroproof

11. september 2018 V tem prispevku želimo ponovno poudariti pomen ustrezne zaščite objektov pred talno vodo in vlago, ter predstaviti dv...

Tema meseca

Obnova fasadnih površin

23. maj 2018 Vloga premazov za fasadne površine je dvojna: nuditi morajo kakovostno funkcionalno zaščito, hkrati pa je izjemno pom...