Sanacija mostu v Ribčevem lazu

Podjetje Map Trade d.o.o. iz Slovenske Bistrice je julija letos dokončalo sanacijo mostu čez potok Suha v Ribčevem Lazu v Bohinju. Izvedba je potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

Image
Dolvodna stran mostu v Ribčevem Lazu je tudi po sanaciji obzidana s starim kamnom.

Sanacija mostu čez potok Suha je potekala v treh fazah in s polovičnimi zaporami  ceste. Na dolvodni strani mostu so naredili novo armiranobetonsko ploščo z novimi hodniki in robnimi venci, ograja pa je zidana s kamnom in povezana z lesenimi tramovi. Na gorvodni strani so izvedli druga polovico nove armiranobetonske plošče, hodnike z navezavo na obstoječe hodnike ob hotelu in odvodnjavanje vseh površin. Tretja faze izvedbe del je bila obzidava čela mostu in kril opornikov s kamnom.

Zanimivost mostu je, da je dolvodna stran mostu vidna in obzidana s starim kamnom, gorvodno pa most ni viden, saj je povezan z betonskim kanalom pod hotelom, kjer teče hudourniški potok Suha, vendar le ob močnejših padavinah. Izvedba je bila otežena zaradi bližajoče se turistične sezone, vendar je ob pomoči in strpnosti domačinov v celoti uspela.

V podjetju Map Trade izvajajo gradnje, rekonstrukcije in sanacije betonskih konstrukcij, industrijskih ter premostitvenih objektov.

 

Več v reviji Gradbenik

Fotogalerija

Sorodne vsebine

Tema meseca

Kesonska hidroizolacija Preprufe

21. marec 2019 Pri gradnji na slabo nosilnih terenih s prisotno talno vodo potrebujemo hidroizolacijo, ki bo nudila veliko varnosti ...

MATERIALI

Alkorsmart ali »manj je več«

22. februar 2019 Vsem so poznane PVC folije, ki so na trgu že več kot 45 let in s katerimi lahko ekonomično ter kvalitetno pokrijemo s...

Aktualno

Sanacija Aljaževega stolpa

24. oktober 2018 Helios poskrbel za dolgotrajno protikorozijsko zaščito in zunanjo podobo Aljaževega stolpa. S pomočjo strokovnjakov n...