Sanacija mostu v Ribčevem lazu

Podjetje Map Trade d.o.o. iz Slovenske Bistrice je julija letos dokončalo sanacijo mostu čez potok Suha v Ribčevem Lazu v Bohinju. Izvedba je potekala pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS.

Image
Dolvodna stran mostu v Ribčevem Lazu je tudi po sanaciji obzidana s starim kamnom.

Sanacija mostu čez potok Suha je potekala v treh fazah in s polovičnimi zaporami  ceste. Na dolvodni strani mostu so naredili novo armiranobetonsko ploščo z novimi hodniki in robnimi venci, ograja pa je zidana s kamnom in povezana z lesenimi tramovi. Na gorvodni strani so izvedli druga polovico nove armiranobetonske plošče, hodnike z navezavo na obstoječe hodnike ob hotelu in odvodnjavanje vseh površin. Tretja faze izvedbe del je bila obzidava čela mostu in kril opornikov s kamnom.

Zanimivost mostu je, da je dolvodna stran mostu vidna in obzidana s starim kamnom, gorvodno pa most ni viden, saj je povezan z betonskim kanalom pod hotelom, kjer teče hudourniški potok Suha, vendar le ob močnejših padavinah. Izvedba je bila otežena zaradi bližajoče se turistične sezone, vendar je ob pomoči in strpnosti domačinov v celoti uspela.

V podjetju Map Trade izvajajo gradnje, rekonstrukcije in sanacije betonskih konstrukcij, industrijskih ter premostitvenih objektov.

 

Več v reviji Gradbenik

Fotogalerija

Sorodne vsebine

Aktualno

Olimpijada v mestnem parku

15. julij 2019 Pariz bo prizorišče poletnih olimpijskih iger leta 2024. Nekaj športnih tekmovanj načrtujejo celo v samem centru mest...

Pogovor

Helios prenovil Trening center

17. maj 2019 Helios je ena največjih premaznih skupin na evropskem trgu, zato lahko kupcem ponudi številne prilagojene izdelke in ...

Aktualno

Pritrjevanje v votle zidake

17. maj 2019 Do pred nekaj let sploh ni obstajal dokument oz. smernica za načrtovanje pritrdil v zidake.Inženirji so se tako poslu...