Na voljo nova merila za trajnostne stavbe

Z načrtnim spremljanjem lastnosti uporabljenih materialov in izbiro okoljsko prijaznejših gradiv zmanjšamo emisije toplogrednih plinov za 10 odstotkov v primerjavi z današnjim načinom gradnje oz. prenove.

Image
Na voljo nova merila za trajnostne stavbe

V drugi polovici lanskega leta je pri nas začela veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju, ki ne predpisuje več uporabe znane Priloge 7 za projektiranje in gradnjo stavb. Sicer je ohranjena zahteva po obveznem deležu lesa oz. možni delni kompenzaciji le-tega z proizvodi, ki okoljske lastnosti izkazujejo z znaki za okolje tipa I ali III, novost pa predstavlja alternativna možnost gradnje stavb ob »uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED«.

Medtem je Evropska komisija (EK) izpolnjevala dve nalogi, ki izhajata iz politik za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah in za gospodarno ravnanje z viri. EK si je zadala po eno strani pripravo skupne evropske sheme za energetsko certificiranje nestanovanjskih stavb in po drugi strani pripravo načrtovalskih meril, v povezavi s trajnostno gradnjo. Vrsto aktivnosti na tem področju je konec leta 2017 zaokrožila evropska študija »Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb«, s katero EK predstavila okvir Level(s) za presojo trajnostne gradnje v duhu evropskih ciljev učinkovitega ravnanja z viri in krožnega gospodarstva.

 

Več v reviji Gradbenik

Sorodne vsebine

Tema meseca

Strehe in napušči

20. februar 2018 Strma streha in različno dolgi napušči so iz kakovostnih meril, ki jih je oblikovala sodobna arhitektura, še vedno iz...

Tema meseca

Betoniranje pozimi

05. januar 2018 Zima ni prijazna za izvajanje betonskih del na prostem. Vendar številni gradbeniki od tega živimo in si ne moremo pri...

Tema meseca

Energijsko učinkovita stavba

15. november 2017 Standard skoraj nič-energijske hiše je realnost: za javne stavbe bo obveza veljala od 1. januarja 2019, za vse ostale...