Na voljo nova merila za trajnostne stavbe

Z načrtnim spremljanjem lastnosti uporabljenih materialov in izbiro okoljsko prijaznejših gradiv zmanjšamo emisije toplogrednih plinov za 10 odstotkov v primerjavi z današnjim načinom gradnje oz. prenove.

Image
Na voljo nova merila za trajnostne stavbe

V drugi polovici lanskega leta je pri nas začela veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju, ki ne predpisuje več uporabe znane Priloge 7 za projektiranje in gradnjo stavb. Sicer je ohranjena zahteva po obveznem deležu lesa oz. možni delni kompenzaciji le-tega z proizvodi, ki okoljske lastnosti izkazujejo z znaki za okolje tipa I ali III, novost pa predstavlja alternativna možnost gradnje stavb ob »uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED«.

Medtem je Evropska komisija (EK) izpolnjevala dve nalogi, ki izhajata iz politik za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah in za gospodarno ravnanje z viri. EK si je zadala po eno strani pripravo skupne evropske sheme za energetsko certificiranje nestanovanjskih stavb in po drugi strani pripravo načrtovalskih meril, v povezavi s trajnostno gradnjo. Vrsto aktivnosti na tem področju je konec leta 2017 zaokrožila evropska študija »Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb«, s katero EK predstavila okvir Level(s) za presojo trajnostne gradnje v duhu evropskih ciljev učinkovitega ravnanja z viri in krožnega gospodarstva.

 

Več v reviji Gradbenik

Sorodne vsebine

Aktualno

Fragmat Hidroproof

11. september 2018 V tem prispevku želimo ponovno poudariti pomen ustrezne zaščite objektov pred talno vodo in vlago, ter predstaviti dv...

Tema meseca

Obnova fasadnih površin

23. maj 2018 Vloga premazov za fasadne površine je dvojna: nuditi morajo kakovostno funkcionalno zaščito, hkrati pa je izjemno pom...

Trajnostna gradnja

Pasivna gradnja: JUBHome WALL

27. april 2018 Gradnja sten s toplotno izolativnimi opažnimi oblikovniki: učinkovit, energijsko varčen sistem za izgradnjo enostanov...