Na voljo nova merila za trajnostne stavbe

Z načrtnim spremljanjem lastnosti uporabljenih materialov in izbiro okoljsko prijaznejših gradiv zmanjšamo emisije toplogrednih plinov za 10 odstotkov v primerjavi z današnjim načinom gradnje oz. prenove.

Image
Na voljo nova merila za trajnostne stavbe

V drugi polovici lanskega leta je pri nas začela veljati nova Uredba o zelenem javnem naročanju, ki ne predpisuje več uporabe znane Priloge 7 za projektiranje in gradnjo stavb. Sicer je ohranjena zahteva po obveznem deležu lesa oz. možni delni kompenzaciji le-tega z proizvodi, ki okoljske lastnosti izkazujejo z znaki za okolje tipa I ali III, novost pa predstavlja alternativna možnost gradnje stavb ob »uporabi katerega od priznanih sistemov gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED«.

Medtem je Evropska komisija (EK) izpolnjevala dve nalogi, ki izhajata iz politik za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah in za gospodarno ravnanje z viri. EK si je zadala po eno strani pripravo skupne evropske sheme za energetsko certificiranje nestanovanjskih stavb in po drugi strani pripravo načrtovalskih meril, v povezavi s trajnostno gradnjo. Vrsto aktivnosti na tem področju je konec leta 2017 zaokrožila evropska študija »Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb«, s katero EK predstavila okvir Level(s) za presojo trajnostne gradnje v duhu evropskih ciljev učinkovitega ravnanja z viri in krožnega gospodarstva.

 

Več v reviji Gradbenik

Sorodne vsebine

Tema meseca

Sanacija mostu v Ribčevem lazu

30. oktober 2018 Podjetje Map Trade d.o.o. iz Slovenske Bistrice je julija letos dokončalo sanacijo mostu čez potok Suha v Ribčevem La...

Aktualno

Sanacija Aljaževega stolpa

24. oktober 2018 Helios poskrbel za dolgotrajno protikorozijsko zaščito in zunanjo podobo Aljaževega stolpa. S pomočjo strokovnjakov n...

TEMA MESECA

Vidna vlakna za moč in fleksibilnost

23. oktober 2018 Vlakna v novi seriji Ceresit fleksibilnih lepil ustvarijo armirano območje, ki stabilizira površino pod keramiko,izbo...

Aktualno

Fragmat Hidroproof

11. september 2018 V tem prispevku želimo ponovno poudariti pomen ustrezne zaščite objektov pred talno vodo in vlago, ter predstaviti dv...