Posvet Trajnostna gradnja, energetska sanacija objektov, novi infrastrukturni projekti

Posvet Trajnostna gradnja, energetska sanacija objektov, novi infrastrukturni projekti

DRC, d. o. o. in Društvo za ceste Ljubljana skupaj z DRC – Združenjem in Pomurskim sejmom pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarstvo, organizirajo obsežen mednarodni strokovni posvet »Trajnostna gradnja, energetska sanacija objektov, novi infrastrukturni projekti«.
Dogodek bo potekal v sklopu dvodnevnega mednarodnega dogajanja ob 50 letnici odprtja mosta miru – prijateljstva / 50 Jahre Friedensbrücke – Freundschaft preko Mure, ki še danes povezuje dve sosednji državi in se bo zaključil naslednji dan 12. oktobra 2019.
Strokovni posvet bo potekal 11. oktobra 2019 od 9.00 do 16.30 ure v Gornji Radgoni v prostorih Pomurskega sejma (Dvorana 1).

Trajnostna gradnja infrastrukture
Namen prvega dela posveta je predstaviti najnovejša dognanja stroke na področju infrastrukturnih objektov in rešitev, ki omogočajo bistveno podaljšanje njihove življenjske dobe in s tem učinkovito dolgoročno varovanje naravnih virov.

Trajnostna in inovativna gradnja ter energijska prenova stavb
Drugi del strokovnega posveta je namenjen predstavitvi izzivov v projektih trajnostne in inovativne gradnje ter energijske prenove stavb, s katerimi se srečujejo investitorji in stroka.

Z udeležbo na posvetu, ki ima zelo obsežen in zanimiv strokovni program, bo udeleženec pridobil 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Kotizacija za strokovni posvet: 61,00 EUR (DDV vključen)

Prijavite se lahko najkasneje do ponedeljka, 7. 10. 2019.

Več informacij o posvetu in prijavi:
DRC, Masarykova 14, Ljubljana
e-pošta: evstahij.drmota@drc.si, gsm: 041 542 859