Razstave Čar lesa

Razstave Čar lesa

Čar lesa – promocijske razstave lesenih izdelkov

 

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. 

 

Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampakpredvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 % do 50 % vse energije). Drevesa namreč tekom rasti iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.
V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 m³ na prebivalca).
S prireditvami Čar lesa že več kot desetletje poteka promocija in spodbujanje rabe lesa. Namen prireditev je ozaveščanje potrošnikov o trajnostnem vidiku rabe lesa ter promocija predelave in rabe lesenih izdelkov.
Promocijska razstava lesenih izdelkov je bila maja v Cankarjevem domu v Ljubljani, do konca novembra pa bo še v naslednjih krajih:

•  Arboretum Volčji Potok: od 21. julija do 1. avgusta
•  Festivalna dvorana Bled: od 1. do 19. avgusta
•  Notranjski muzej Krasa, Postojna: od 19. avgusta do 9. septembra
•  MOS Celje: od 10. do 15. septembra
•  Občina Ribnica: od 16. septembra do 9. oktobra
•  Občina Nova Gorica: od 10. oktobra do 13. novembra
•  Občina Maribor – Vetrinjski dvor: od 14. do 30. novembra

Več na https://carlesa.si/