10 let rentgenske računalniške mikrotomografije na ZAG-u

Računalniška mikrotomografija je nedestruktivna metoda, ki odpira široke možnosti proučevanja materialov.

ZAG_mikroXCT
Rentgenski računalniški mikrotomograf (MikroXCT) z in situ komoro

Računalniška mikrotomografija (krajše: mikroXCT) na Zavodu za gradbeništvo Slovenije omogoča najnovejše dosežke na področju raziskav materialov, omogoča nova spoznanja, inovacije in razvoj v znanosti in v industriji.
ZAG je edina raziskovalna ustanova v Sloveniji, ki že 10 let deluje na področju rentgenske računalniške mikrotomografije, ter obenem edina, ki to tehnologijo uporablja na področju gradbenih materialov. Visokotehnološka raziskovalna oprema Oddelka za materiale omogoča 2D, 3D in 4D (sprememba strukture v odvisnosti od časa, temperature ali napetosti) analize različnih materialov in njihove strukture. Je ena izmed najbolj aktualnih nedestruktivnih metod, ki omogoča raziskovalcem v akademskem svetu in industriji odpiranje novih področij, spodbujanje razvoja in povečanje znanstvene odličnosti.
Prednost laboratorijskih računalniških mikrotomografov pred industrijskimi je njihova visoka prostorska ločljivost, do 1 mikrona. Področja dela na ZAG‑u z metodo mikroXCT zajemajo poleg gradbeništva tudi področja geologije, kulturne dediščine, arheologije, lesne in avtomobilske industrije, farmacije, biologije, senzorike in dentalne medicine.
Metoda se lahko uporablja za analizo homogenih in nehomogenih materialov, z njo pa lahko – poleg ponazoritve porazdelitve različnih mineralnih faz ali kemijske sestave – zaznavamo tudi različne deformacije, vključke, pore, vlakna, razpoke ter napake iz proizvodnje, ki vplivajo na obnašanje in trajnost materiala.
MikroXCT je nepogrešljiva metoda pri analizi gradbenih materialov. Ti zajemajo cementne kompozite, kamnite in geotehnične materiale, kovine, polimere, les in lesne kompozite.
Ob 10. obletnici računalniške mikrotomografije Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) vabi na delavnico, ki bo 30. marca 2022 (predhodna najava na naslov microct.seminar@zag.si)

Več v reviji Gradbenik januar-februar 2022

Fotogalerija