Avstrijski parlament bo spet kot nov

Obnova nekdaj tudi našega parlamenta na Dunaju bo stala dobrih 350 milijonov evrov, končana pa bo prihodnje leto.

Avstrijski parlament bo spet kot nov
Avstrijski parlament leta 2015 (foto A. Godeša)

Obnovitvena dela parlamenta na Dunaju so v polnem teku. Od zunaj že lahko občudujemo obnovljene dele zgradbe in na strehi popolnoma novo stekleno kupolo, obnova notranjosti pa še poteka.
Zgradbo avstrijskega parlamenta so po več kot desetih letih priprav in gradnje odprli leta 1883. Arhitekt Theophil Hansen je takrat navajal zunanje mere zgradbe – dolžino 151,68 metrov in širino 132,72 metrov. Gradnja je stala od 20 do 24 milijonih zlatih kron, kar bi preračunano v današnjo valuto znašalo približno 186 do 200 milijonov evrov.
V letih 1910-1911 so izvedli prvo obnovo in dogradili nadstropje. Leta 1956 so končali povojno obnovo. V letih 1970-1974 so podstrešne prostore preuredili v pisarne. Leta 1993 so obnovili knjižnico, leta 1996 pa so zgradbo priključili na daljinsko ogrevanje. V letih 2000-2009 so obnovili fasado.
Spomladi 2009 so sprejeli odločitev o obnovi dotrajanih delov zgradbe parlamenta. Leta 2015 so sprejeli idejni projekt, dve leti pozneje pa so pričeli z obnovo. Avstrijski poslanci in delovna telesa avstrijskega parlamenta se bodo v prenovljene prostore vselili poleti in jeseni prihodnje leto.
V zgradbo so že pred začetkom del namestili senzorje, ki so ves čas obnove merili premike delov zgradbe, sten, stropov in tal in pomagali pravočasno ugotavljati in preprečevati poškodbe zaradi premikanja.
 Podnaslov tega članka pravzaprav sploh ni provokacija. Habsburžani so nam z Dunaja vladali skoraj sedem stoletij. V zasedanjih dunajskega parlamenta so že od samega začetka sodelovali številni Slovenci, imeli pa smo predstavnike celo v plemiškem zgornjem domu – poleg Franca viteza pl. Miklošiča in Otona viteza pl. Detela je pri delu gosposke zbornice sodeloval tudi škof Anton Martin Slomšek.

Več v reviji Gradbenik september 2021

Fotogalerija