InnoCrossLam

InnoCrossLam je evropski raziskovalni projekt iz ERA-NET Forestvalue sheme, ki obravnava inovativne rešitve v križno lepljenih lesenih konstrukcijah.

ZAG - InnoCrossLam
Numerični model CLT stavbe za potresno analizo

Aktivnosti v projektu InnoCrossLam koordinira Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), v projektu pa sodelujejo še Univerza v Lundu (LU), Univerza v Navarri (UNAV) ter Tehniška univerza v Münchnu (TUM) in Dunaju (TUW).
V preteklih letih spremljamo skokovit razvoj visokih lesenih stavb. Pri razmahu gradnje z lesom predstavlja pomemben faktor tudi razvoj križno lepljenega lesa (CLT) kot učinkovitega, zanesljivega in trajnostnega materiala. Kljub intenzivnemu napredku v rabi križno lepljenega lesa se v praksi pri načrtovanju in gradnji visokih lesenih stavb pojavlja še veliko nerešenih problemov, tako na nivoju detajlov kot tudi na nivoju konstrukcij.
Cilj projekta InnoCrossLam je še povečati konkurenčnost križno lepljenega lesa kot vsestransko uporabnega gradbenega materiala z aplikacijami na področjih, ki jih aktualni in načrtovani predpisi/smernice še ne obravnavajo. V projektu aktivno sodelujejo tudi arhitekti in inženirji iz prakse. S pomočjo spletnih anket in osebnih intervjujev je svoje izkušnje s projektiranjem CLT konstrukcij podalo več kot 150 strokovnjakov. Z njihovo pomočjo se je opredelilo najpomembnejše izzive načrtovanja lesenih CLT stavb, za katere se v projektu razvijajo primerne rešitve, ki bodo na koncu zbrane kot smernice v pomoč inženirjem. Obravnavane teme se nanašajo na področja načrtovanja konstrukcij, mehanike, gradbene fizike in požarne odpornosti ter so obravnavane multidisciplinarno in holistično.

CLT, poškodovan zaradi krhke porušitve v območju spoja

Sočasno se v projektu podrobneje razvija tudi koncept večnamenske rabe materiala, to je CLT za toplotno aktivacijo. Križno lepljen les se namreč lahko s kondicioniranim pretokom zraka skozi predizdelane kanale v elementih uporabi tudi kot sestavni del ogrevalnega/prezračevalnega sistema. Čeprav nekatera podjetja že ponujajo večnamenske CLT elemente, so predizdelani kanali do sedaj služili za razvod instalacij ali dodatno toplotno izolacijo, ne pa tudi toplotno aktivacijo. Uporaba toplotno aktiviranega CLT-ja tako prispeva k hitrejši izgradnji objekta, saj se zmanjša količina potrebnega dela na gradbišču. Odprava vidnih grelnih/prezračevalnih elementov pa ustvarja dodatno arhitekturno vrednost in povečuje raven udobja. Obenem lahko toplotno aktivirani CLT odpravi potrebo po dodatnih funkcionalnih slojih, kot je npr. parna zapora.

ZAG v okviru projekta InnoCrossLam raziskuje potresno odpornost CLT konstrukcij. Z eksperimenti se ugotavlja obnašanje spojev v križno lepljenih konstrukcijah in tudi posameznih komponent konstrukcij (npr. CLT stene). Vzporedno se v projektu ocenjuje učinkovitost različnih pristopov numeričnega modeliranja za načrtovanje potresno odpornih CLT stavb. Rezultati raziskav bodo pripomogli k izdelavi priporočil za projektiranje zahtevnih (visokih, tlorisno nepravilnih, idr.) lesenih in hibridnih (betonsko-lesenih) stavb na potresnih območjih.

Projekt InnoCrossLam (»Innovative Solutions for Cross Laminated Timber Structures«) je prejel financiranje iz programa ForestValue (ERA-NET shema financiranja), pri čemer sredstva za slovenski del prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Skupni proračun projekta znaša 1,31 milijona EUR, sredstva EU pa 1,23 milijona EUR. Triletni projekt se je začel 1. marca 2019.


Več o evropskem raziskovalnem projektu InnoCrossLam na http://innocrosslam.zag.si/