Pomen izbire odtenka pri obnovitvenem barvanju fasade

Pri obnovitvenem barvanju fasade se moramo zavedati, da ne spreminjamo le estetskega izgleda objekta, temveč tudi fizikalno kemijske lastnosti njegovih površin.

Odtenek pri obnovitvenem barvanju fasade - JUB
Shematski prikaz popularnosti fasadnih odtenkov v letih 2012 in 2019. Površina lika predstavlja delež barvanih površin, brez upoštevanja bele barve.

Izbira primerne barve – premaza za obnovitveno barvanje površin zavisi od mnogih izhodišč. Pri tem moramo upoštevati stanje površine, kot tudi vrsto in sestavo podlage v širšem obsegu. Danes med fasadnimi ploskvami, ki jih obnavljamo, vedno bolj prevladujejo sestavljeni kontaktni termoizolacijski fasadni sistemi različnih struktur ter lastnosti. Ta članek skuša osvetliti pogosto spregledane pasti pri izbiri materialov, odtenkov ter izvedbi obnovitvenega barvanja fasade.
Pri obnovi fasade moramo najprej upoštevati, katere funkcije zaključni sloj fasade podpira ter temu primerno izbrati premaz s pravimi fizikalno kemijskimi lastnostmi. Na primer, pri obnovi termoizolacijskega fasadnega ovoja, izvedenega iz materialov z višjo paroprepustnostjo kot so npr. kamena volna ali plošče iz lesnih vlaken, mora premaz omogočati zadostno paroprepustnost.
 Medtem ko je pri izbiri primernega fasadnega premaza upoštevanje fizikalno kemijskih lastnosti, kot je paroprepustnost, že sprejeta praksa, se pa pogosto dogaja, da se premalo pozornosti posveča odtenkom. V prvi vrsti odtenke uporabljamo iz estetskega vidika, imajo pa lahko tudi velik vpliv na obnašanje fasadnega ovoja. Čeprav je obstojnost barvnega odtenka ključna za investitorja, ima odtenek tudi poglaviten vpliv na absorpcijo sončevega sevanja na fasadni površini. Segrevanje fasadnih površin ima neposreden vpliv na trajnost fasadnega ovoja.

Več v reviji Gradbenik maj 2020

Fotogalerija