Toča in požar - preskušanje strešnih kritin

Strešne kritine, preskušene glede odpornosti na točo ali požar, imajo v Izjavi o lastnostih izkazane določene lastnosti, ki veljajo v primeru uporabe enakih materialov in enake izdelave, kot so bili vzorci pri preskušanju.

Image
Različno velike ledene krogle (premer 30 do 70 mm) za preskus odpornosti kritine na udarce toče

Na redkejše pojave, kot sta na primer požar ali toča, se pri izbiri kritine redko spomnimo.

V mnogih državah zavarovalnice pri zavarovanju objektov za primer naravnih nesreč zmanjšajo zavarovalno premijo, če je na primer strešna kritina dokazano odporna za primer požara ali toče.

Višja kot je ta odpornost, nižja je zavarovalna premija. Takšna politika zavarovalnic spodbuja proizvajalce k izboljšanju lastnosti strešnih kritin, kupca pa k izbiri kritin, odpornih na požar ali točo.

Več v tiskani obliki - v reviji Gradbenik

Sorodne vsebine