Gradbenik naročilnica

Revija Gradbenik je vodilni slovenski tiskani medij na področju gradbeništva, arhitekture, gradbenih materialov, opreme in gradbene mehanizacije. Revija izhaja 15. v mesecu. Naročniki letno prejmejo 10 izvodov revije, od tega dve dvojni (januar/februar in julij/avgust).

Prejemnik revije

(Izpolnite le v primeru da prejemnik revije ni isti kot naročnik ali pa jo želite prejemati na drugi naslov.)

Splošni pogoji

Letna naročnina za pravne in fizične znaša 45,10 EUR. Cena naročnine za tujino zanaša 94,70 €. Poštnina in DDV sta vključena v ceno. Letno prejmete 10 izvodov revije Gradbenik, od tega dve dvojni (januar/februar in julij/avgust). Naročnino obračunavamo od sklenitve naročniškega razmerja do konca koledarskega leta. Naročnino obnavljamo samodejno vsako leto do vašega preklica, ki mora biti podan pisno tri tedne pred iztekom letne naročnine.

GARANCIJA: to naročilo lahko pisno odpoveste v osmih dneh od naročila.
Vse reklamacije in informacije v zvezi z naročilom sprejemamo izključno v pisni obliki na naslov tehnis@tehnis.si