Center Rotovž – nova pridobitev v Mariboru

Maribor bo čez dve leti bogatejši za nove prostore, namenjene kulturi, izobraževanju in digitalizaciji.

Projekti: Rotovz_Maribor
Center Rotovž: vzdolžni prerez – knjižnica (arhiv Medprostor d.o.o.)

Novi Center Rotovž bo zgrajen v starem mestnem jedru Maribor, na dvorišču mestne hiše – Rotovža, ki je v celoti zaščiteno kot urbanistični spomenik. Novi program, ki bo potekal v Centru Rotovž, bo namenjen promociji knjige, izobraževanju, kulturi in digitalizaciji, je predviden tudi v objektih, ki so kulturni spomeniki najvišje stopnje.
Na novo bo zgrajen Rotovški trg (prireditvena ploščad) v velikosti 60 x 19 metrov ter podkleteni trinadstropni stavbi Umetnostne galerije Maribor v velikosti 37 x 12 metrov ter nove knjižnice v gabaritih 38 x 27 metrov.
Zaradi izredno slabe potresne odpornosti objektov je bilo potrebno poseganje v obstoječi stavbni fond Rotovškega trga in odstranitev dveh objektov oziroma njunih delov, ki nista spomeniško zaščitena.
Novozgrajeni objekt na Rotovškem trgu 9 bo prizidan in programsko povezan z obstoječim objektom Glavni trg 15, pod katerim bodo zgradili dve novi kletni etaži. Novozgrajeni objekt na Rotovškem trgu 2, ki bo prizidan k obstoječim ohranjenim kletem – nekdanjim ledenicam, bo namenjen delovanju nove centralne izpostave Mariborske knjižnice.
Pod severnim delom zahodnega trakta Rotovža bo izvedena kletna poglobitev za namene nove vertikalne komunikacije. Novi kletni prostor bo segal do globine sedem metrov pod koto trga. Za potrebo razpeljave inštalacij bo pod osrednjo dvorano izvedena še dvometrska poglobitve za linijske kinete, ki bo najnižja točka izkopa predvidene gradnje.
 Zaradi opisanih objektov in povezav v podzemnem delu je za podzemno gradnjo predvidena obsežna podgradnja objektov in zelo zahtevna izvedba konstrukcije za varovanje gradbene jame.

Več v reviji Gradbenik maj 2022

Fotogalerija