Obnova fasadnih površin

Vloga premazov za fasadne površine je dvojna: nuditi morajo kakovostno funkcionalno zaščito, hkrati pa je izjemno pomemben njihov vpliv na izgled objekta.

Obnova fasadnih površin

Fasadne površine so obdelane z različnimi zaščitno dekorativnimi premazi. Le-ti so ali mineralni zaključni ometi, disperzijski zaključni ometi ali pa gre za tankoslojne fasadne barve. Poškodbe, ki se s časom začnejo pojavljati na fasadah (razpoke, luščenje, kredanje, bledenje ...) so predvsem posledica škodljivih atmosferskih vplivov (UV, vlaga, veter, neurja …) in onesnaževanja zraka v urbanih in industrijskih področjih (vsebnost trdnih delcev umazanije, CO2, SO2 in dušikovih oksidov). Do poškodb premaza lahko pride tudi zaradi konstrukcijskih napak, nepravilne vgradnje premaza, izbor neprimernega premaza in / ali svetlobno neobstojnih odtenkov. Na fasadi se zaradi primernih pogojev (vlaga, slabo osončene površine ...) lahko pojavijo tudi plesni in alge.

Ker se škodljivim vplivom atmosfere in okolice ne moremo izogniti, se slej ko prej začnejo pojavljati vidni znaki poškodb in propadanja premaza. Obnova je neizogibna, saj v primeru zanemarjanja tega problema v končni fazi pride do stopnjevanja propadanja, najprej samega premaza, kasneje pa tudi osnovnih gradnikov zgradbe. Ker je na trgu na voljo zelo veliko različnih premazov (glede na kemijsko sestavo, glavne lastnosti in končni estetski videz), hkrati pa so fasadne površine obdelane z različnimi premazi / premaznimi sistemi, se je zelo težko odločiti, kaj izbrati za obnovo.

 

Več v reviji Gradbenik