Prvi primer izvedbe hladne reciklaže in plant v Sloveniji

Prva izvedba hladne reciklaže po postopku in plant v Sloveniji; prikaz bistvenih prednosti in slabosti te izvedbe.

Strabag: Izvedba hladne reciklaže in plant
Premični obrat za proizvodnjo hladne reciklaže po postopku in plant

Hladna reciklaža (ang. »Cold recycling«) je uveljavljen postopek sanacije asfaltnih vozišč po vsem svetu, saj ima številne prednosti v primerjavi s konvencionalnimi postopki rekonstrukcije vozišča. Tehnologija hladne reciklaže je sodobna, enostavna in poceni metoda obnove ceste.
S to tehnologijo je mogoče z relativno preprostimi postopki, z maksimalno uporabo obstoječih in minimalnim dodajanjem novih materialov, ustvariti nov sloj zahtevanih lastnosti. Hkrati se v primerjavi s klasičnimi postopki obnove vozišč s hladno reciklažo zmanjša poraba naravnih mineralov, veziv, poraba energije (ekonomski učinek), izpusti toplogrednih plinov (ekološki aspekt) in problem odlaganja odpadkov (trajnih deponij), trajanje del pa je bistveno krajše. Zaradi teh prednosti je recikliranje po postopku nepogrešljivo v sodobnem upravljanju cest.
Pri izvedbi hladne reciklaže se dotrajani sloji voziščne konstrukcije ponovno uporabijo za izvedbo novih slojev, vendar pri tem procesu proizvodnje mešanice ne segrevamo, kot je to običajno pri bitumenskih stabilizacijah po vročem postopku. Glede na mesto proizvodnje je možno hladno reciklirano mešanico proizvesti na licu mesta ti. postopek in situ ali na (premičnem) proizvodnem obratu ti. postopek in plant.
V Sloveniji že vrsto let uporabljamo pri obnovi voziščne konstrukcije postopek hladne reciklaže s penjenim bitumnom po postopku in situ, vendar še vedno nimamo tehničnih smernic.
Postopek in plant je primernejši za uporabo, saj omogoča bolj kontrolirano mešanje in doziranje različnih materialov, tako da dobimo bolj homogeno in izotropno mešanico z manjšimi odstopanji v kakovosti kot po postopku in situ.
Hladna reciklaža in plant se je v Sloveniji prvič izvedla v letošnjem letu, septembra 2021, na odseku regionalne ceste R2-418/1202 Dobruška vas - Šentjernej, od km 3.000 do 3.550 in od km 4.100 do 4.900.

Več v reviji Gradbenik december 2021

Fotogalerija