Revija Gradbenik: december 2021

naslovnica 12_2021

  • Zaščita betonskih objektov po popravilih
  • Kemijski dodatki, ki olajšajo betoniranje pozimi
  • Podaljšanje sezone vgradnje dekorativnih ometov
  • Prva izvedba hladne reciklaže in plant v Sloveniji
  • Graditeljski presežki: podzemna arhitektura v Sloveniji
  • Stavbe in trajnostna energija
  • Digitalizacija gradbeništva - prebojne tehnologije
  Spletna verzija še ni na voljo

  10        JEKLENE ARMATURE:
               Kaj preveriti pred betonažo

  12        ZAŠČITA BETONSKIH OBJEKTOV
               po popravilih

  17        LIP BOHINJ
               Opažne plošče

  18        KEMIJSKI DODATKI,
               ki olajšajo betoniranje pozimi

  20        IZZIVI »ZIMSKIH« PROJEKTOV
               Master X-Seed 100

  22        BETONI
               Jeklena vlakna kot armatura

  23        ZAG
               ZAG sodeluje v projektu DIM-ESEE2

  24        PODALJŠANJE SEZONE VGRADNJE
               dekorativnih ometov

  28        PREGLED TRGA
               Odri in opaži

  32        SODOBNI ODRI IN OPAŽI
               za uspešno delo

  34        GRELCI IN RAZVLAŽEVALCI PROSTOROV
               Lažje delo pozimi               

  36        KAZALNIKI
               trajnostne gradnje

  39        PRVI PRIMER IZVEDBE
               hladne reciklaže in plant v Sloveniji

  46        OMEJITVE UPORABE
               izocianatnih materialov

  48        GRADITELJSKI PRESEŽKI DEDIŠČINE
               podzemnih arhitektur v Sloveniji

  50        PROJEKTI               
               Uporaba kovin v gradbeništvu

  54        ZAG
               Koristi krožnega gospodarstva

  55        TRAJNOSTNI RAZVOJ
               Stavbe in trajnostna energija

  58        SLIKOPLESKARJI
               Humanitarna akcija in prapor sekcije

  60        DIGITALIZACIJA GRADBENIŠTVA
               Prebojne tehnologije v gradbeništvu