Revija Gradbenik: januar - februar 2022

Naslovnica jan - febr 22

  • Lesena ostrešja: materiali, zaščita lesa in izvedba
  • Slama na strešnem krovu in pod njim
  • Membrana za pospešeno odvodnjo vode na ravni strehi
  • Zelene strehe za bolj kakovostno življenje
  • Odvodnjavanje ravnih streh
  • Žička kartuzija – zaščita in restavracija
  • Ojačitve zidanih zgradb s FRG kompozitnimi materiali
  • Načrtovanje obnovitvenih ukrepov na avtocestah
  Spletna verzija še ni na voljo

  8             LESENA OSTREŠJA
                  Materiali, zaščita lesa in izvedba

  12           STREHA
                  za najboljšo kakovost bivanja

  15           VABLJENI NA SLOVENSKI INŽENIRSKI DAN
                  4. marec 2022

  16           RAZVOJ BITUMENSKIH SKODEL
                  Tegola Canadese

  20           STAVBNI OVOJ
                  iz vlaknocementa

  22           SLAMA NA STREŠNEM KROVU
                  in pod njim

  28           PREGLED TRGA
                  Strešni sistemi in kritine – ravne in poševne strehe

  34           DOBRA IZOLACIJA — VELIK PRIHRANEK
                  Dolgoročne koristi energetske sanacije stavbe

  36           PRIHRANEK DEBELINE IZOLACIJE
                  pri enaki U-vrednosti

  37           REVOLUCIJA V SUHI GRADNJI
                  Rigips Habito

  38           ENERGIJSKO VARČNI SISTEMI
                  za učinkovito osvetljevanje velikih prostorov

  40           ZELENA STENA URBANSCAPE
   
                  na Expo v Dubaju

  42           MEMBRANA ZA POSPEŠENO
                  odvodnjo vode na ravni strehi

  44           ZELENE STREHE
                  za bolj kakovostno življenje

  47           ZAG
                  Sodelovanje v raziskovalnem projektu POCITYF

  48           ODVODNJAVANJE RAVNIH STREH
                  Varnost, požarna zaščita in odvajanje meteornih voda

  50           STROPNO OGREVANJE (IN HLAJENJE)
                  za adaptacije in novogradnje

  52           ŽIČKA KARTUZIJA – ZAŠČITA IN RESTAVRACIJA
                  Nadkritje cerkve sv . Janeza Krstnika s pomično streho

  57           Z UREJENOSTJO DO VEČ PROSTORA
                  Nasveti za kopalnico

  58           OJAČITVE ZIDANIH ZGRADB
                  S FRG kompozitnimi materiali

  64           INFRASTRUKTURNI OBJEKTI:
                  ceste in železnice

  66           PODATKI O STANJU VOZIŠČ, OBJEKTOV IN OPREME
                  ključni pri načrtovanju obnovitvenih ukrepov na avtocestah

  68           10 LET RENTGENSKE RAČUNALNIŠKE MIKROTOMOGRAFIJE NA ZAG-u
                  Široke možnosti proučevanja materialov