Revija Gradbenik: junij 2023

Naslovnica 06/2023

  • ZGIGM GZS: Prihodnost gradbeništva
  • Razvoj in preoblikovanje starih mestnih trgov
  • Kamnita dekorativna preproga
  • Zaključne obloge iz kamna
  • Zdravju prijazne talne barve in premazi
  • Kemijski dodatki betonom za delo v vročem vremenu
  • Recover – stabilizator hidratacije (zavlačevalec vezanja)
  Spletna verzija še ni na voljo

  8          ZGIGM GZS:
               Prihodnost gradbeništva (1. del)

  12        TRGI – ODPRTI MESTNI PROSTORI
               Razvoj in preoblikovanje starih mestnih trgov

  18        CVETLIČNA KORITA
               iz vlaknocementa

  20        TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE
               z deževnico

  22        KAMNITA DEKORATIVNA PREPROGA
               Inovativna izvedbe zunanjih ureditev

  26        UREJANJE POVOZNIH IN POHODNIH POVRŠIN
               ob objektih

  30        OBLOGE IZ KAMNA
               za brezčasno lepoto zaključne obloge

  36        KOPALNIŠKA SERIJA
               Geberit Selnova Square 

  37        IZDELKI KOGRAD IGEM
               za urejeno in privlačno okolico

  40        PROJEKT ReBuilt
               za bolj krožne in digitalne prakse v gradbeništvu 

  42        Z BOLJŠIM ZRAKOM
               do večje kakovosti bivanja

  44        PREGLED TRGA
               Garažna in industrijska vrata

  46        ZDRAVJU PRIJAZNE TALNE BARVE IN PREMAZI
               za urejen zunanji prostor

  48        »INOVATIVNO« OZNAČEVANJE CEST
               Izvedba talnih označb s termoplastiko SIGNOFORM

  50        KEMIJSKI DODATKI BETONOM
               Učinkovita pomoč pri betoniranju v vročem vremenu

  52        RECOVER –
               stabilizator hidratacije (zavlačevalec vezanja)

  54        DOM STAREJŠIH OBČANOV KOZJE
               Skoraj ničenergetski objekt podjetja GIC GRADNJE

  56        LABORATORIJ ZA AKUSTIKO
               v InnoRenew CoE

  58        MARIBOR: SPLAVARSKA BRV,
               ki je povezala Lent in Tabor

  60        NAJLEPŠI EVROPSKI PARKI
               Prilagajanje okolja občutku za lepo

  65        TOPDOM
               Prenovljena poslovalnica v Metliki

  68        DRUGAČNA ŠOLA PRIHODNOSTI
               Raziskovalna naloga dveh podjetnih osnovnošolk