Mag. Črtomir Remec ostaja predsednik IZS

Mag. Črtomir Remec je dobil novi mandat za vodenje Inženirske zbornice Slovenije v prihodnjih štirih letih.

Volitve IZS 2022:Mag. Črtomir Remec
Mag. Črtomir Remec

Skupščina Inženirske zbornice Slovenije je na seji 20. januarja za predsednika IZS izvolila dosedanjega predsednika mag. Črtomirja Remca. Remec je osvojil 27 glasov, njegov protikandidat Angelo Žigon pa 26.
Na seji skupščine so bili izvoljeni tudi člani nadzornega odbora in disciplinski organi zbornice. Disciplinska tožilka zbornice bo naslednja štiri leta Darija Rus-Jamnik. Skupščina je poleg tega imenovala upravni odbor zbornice v sestavi mag. Črtomir Remec, Andrej Pogačnik, mag. Vinko Volčanjk, Mitja Lenassi, dr. Željko Vukelić, dr. Bojan Pahor in Matej Plešnar.
Predsednik IZS mag. Črtomir Remec se bo tudi v prihodnje zavzemal za zaščito interesa ter neodvisnost stroke in članov zbornice. Ob tem je izpostavil pomen stalnega izobraževanja, razvoja strokovnih kompetenc ter podporo zbornice pri digitalizaciji poslovanja projektivnih in gradbenih podjetij. Zbornica ostaja usmerjena k spremljanju in podpori relevantne zakonodaje ter podzakonskih aktov, v letošnjem letu predvsem pri Gradbenem zakonu (GZ-1) in Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN).
 »Osvojeni mandat me navdaja z velikimi pričakovanji za prihodnost naše stroke. V času visoke gospodarske rasti se odpirajo mnoge priložnosti. Zgrabimo jih!«, je strnil svoje misli predsednik Črtomir Remec.