Nov Požarni laboratorij ZAG

Pomembna pridobitev - zmogljivosti za testiranje požarne odpornosti proizvodov slovenskih in tudi tujih podjetij

ZAG: Požarni laboratorij
Nov Požarni laboratorij ZAG v Logatcu

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je v začetku septembra v Logatcu uradno odprl nov Požarni laboratorij s skoraj 3.500 m² površine – največji in edini tovrstni objekt v tem delu Evrope. Objekt ima dve veliki peči, pripadajočo čistilno napravo in ostalo sodobno opremo za testiranje preizkušancev od mikro nivoja do velikosti 4×8 metrov.
ZAG se s požarnim inženirstvom in testiranjem ukvarja že skoraj 50 let in je na ta dogodek čakal več kot 10 let.
Novi požarni laboratorij označuje pomemben mejnik v dolgoletni zgodovini ZAG, ki bo ključno vplival na razvoj in razumevanje požarne znanosti v Sloveniji in tudi širše ter s tem odpiral številne nove priložnosti.
Nova oprema požarnega laboratorija:
 
• kombinirana peč za preizkušanje požarne odpornosti konstrukcij različnih geometrij,
• kalorimeter za raziskovanje dinamike gorenja večjih vzorcev,
• vertikalna peč za preizkušanje požarne odpornosti vertikalnih predelnih konstrukcij,
• peč za negorljivost za določanje negorljivost gradbenih materialov in materialov, ki se uporabljajo v ladjedelništvu,
• naprava za čiščenje dimnih plinov,
 
• dimna komora za preizkušanje dimljenja materialov,
• izoperibolični bombni kalorimeter za določevanju kalorične vrednosti gradbenih proizvodov.
• konusni kalorimeter za določanje odziva na ogenj različnih manjših vzorcev,
• mali plamen je naprava za preizkušanje odziva gradbenih materialov na ogenj,
• SBI je naprava za preizkušanju odziva na ogenj težko gorljivih gradbenih proizvodov oziroma materialov,
• naprava za preizkušanje talnih oblog,
• naprava za ugotavljanje dovzetnosti gradbenih proizvodov za neprekinjeno tlenje,
 • trokanalni avtomatski sistem za merjenje koncentracije kisika v dimnih plinih.

Več v reviji Gradbenik september 2022

Fotogalerija