PlanRadarjeva bela knjiga

Novo poročilo preučuje, kako ODU-vidiki pomagajo vlagateljem v nepremičnine doseči čim večjo donosnost naložb.

PlanRadar: bela knjiga

Danes je PlanRadar, vodilna digitalna platforma za gradbeništvo, nepremičnine in upravljanje objektov, objavil najnovejšo belo knjigo z naslovom ODU-vidiki v nepremičninski panogi. Ta v prvi vrsti preučuje, kako strategije v zvezi z ODU-vidiki pomagajo pri usmerjanju naložb v gradbeništvu po Evropi in kakšno vlogo imajo digitalna orodja pri zagotavljanju prihodnjega financiranja.

V beli knjigi je na začetku poudarjeno, da se prakse v zvezi z ODU-vidiki ne nanašajo le na izvajanje regulativnih smernic, temveč prinašajo precejšnje poslovne koristi. To je tudi eden od mogočih razlogov, zakaj 52 % vlagateljev zasebnega kapitala ODU-vidike uporablja kot strategijo za povečevanje vrednosti premoženja, polovica pa jih je že uvedla politiko vlaganja, ki vključuje tudi ODU-vidike.

To poročilo se opira na obstoječe raziskave vodilnih svetovalnih podjetij, kot je Deloitte, v njem pa je poudarjeno, kako skrbni pregled ODU-vidikov privablja zanimanje vlagateljev za gradbena podjetja, ki se ukvarjajo z nizkoogljično in zeleno gradnjo. Po najnovejših ocenah naj bi bilo celotno svetovno ODU-premoženje vredno več kot 23 trilijonov USD¹. 

Ena ključnih ugotovitev poročila je, da je donosnost naložb pri lastnikih nepremičnin, ki so osredotočeni na doseganje ODU-ciljev, pogosto višja ter da naj bi hitrejše doseganje trajnostnih ciljev vodilo do hitrejše povrnitve naložbe. Zato je vse večji poudarek na vključevanju strategij v zvezi z ODU-vidiki v tehnični skrbni pregled nepremičninskega premoženja, da se dosežejo večji dobički, vključno z razumevanjem trenutnega stanja objekta ter morebitnih stroškov popravila in zagotavljanja skladnosti z gradbenimi predpisi. 

PlanRadar: bela knjiga

V poročilu je tudi navedeno, da tega cilja ni mogoče doseči čez noč, saj je lahko proces vključevanja dolgotrajen, poleg tega pa je lahko za ovrednotenje podatkov, pripravo poročil in uskladitev ciljev potrebno strokovno znanje tretjih oseb. Hkrati tako vključevanje prinaša precejšnje vnaprejšnje stroške, saj je treba pridobiti z dokazi podprte podatke, ki kažejo, ali so postopki in predpisi glede varnih in za bivanje primernih objektov pravilno upoštevani. Zbiranje podatkov o ODU-vidikih in poročanje o njih sta glede na obsežnost nenehno nastajajočih standardov in predpisov ter potrebo po vodenju robustnih evidenc o projektni dokumentaciji, pogodbah, načrtih in zapisnikih po razdrobljenih dobavnih verigah projektov zahtevni nalogi.  

Antonio Radovčić, regionalni manager pri PlanRadarju je v zvezi z belo knjigo povedal: »ODU-vidiki postajajo ključna naložbena vodila, pojavljajo pa se že naložbeni memorandumi, ki zajemajo vsa ODU-tveganja, strategije za njihovo zmanjševanje, povezane stroške in predpostavke, opredeljene v postopku skrbnega pregleda. Tisti v nepremičninskem sektorju, ki resno jemljejo to poslovno merilo in upoštevajo potencial digitalnih orodij za zagotavljanje podpore učinkovitejšemu vodenju evidenc, bodo izboljšali svoje upravljanje, povečali družbeno vrednost in zmanjšali negativne okoljske vplive, kar bo trgu prineslo prepotrebno samozavest in mu zagotovilo zaščito pred gospodarsko nestabilnostjo.« 

PlanRadar: bela knjiga

Kako čim bolj povečati vrednost portfelja 

Bela knjiga tudi razkriva, kako lahko digitalne platforme z natančnim zbiranjem in sporočanjem ustreznih informacij za natančno opredelitev strukturnih težav, neskladnosti in tveganj pripomorejo k vključitvi podatkov v zvezi z ODU-vidiki v tehnični skrbni pregled. 

PlanRadar: bela knjiga

Vlagatelji, ki imajo v svojih portfeljih poslovne nepremičnine, pogosto oblikujejo uspešne strategije, na podlagi katerih z racionalizacijo stroškov vzdrževanja povečujejo vrednost nepremičnin in njihovo energijsko učinkovitost. Raziskave kažejo, da najnovejša softverska orodja omogočajo hitro oceno stroškov prenove in predelave objektov, kar vlagateljem pomaga, da sprejemajo informirane odločitve. Evidentiranje podrobnih tehničnih podatkov o nepremičninah močno izboljšuje učinkovitost postopkov, kot je skrbni pregled.

Antonio Radovčić pravi: »Čeprav so taksonomija in predpisi v zvezi z ODU-vidiki še v nastajanju, bodo podjetja, ki že izvajajo uspešne strategije za spremljanje ODU-vidikov, v nadaljevanju odprla vrata večji donosnosti naložb. Celovito dokumentiranje nepremičninskega premoženja v okviru skrbnega pregleda terja veliko časa. Z digitalnimi rešitvami je ta postopek veliko učinkovitejši, poleg tega pa digitalne rešitve pomagajo zagotoviti dolgoročno povečevanje vrednosti nepremičnine, zadovoljstvo najemnikov in splošno zviševanje vrednosti podjetja. Hkrati poskrbijo za revizijske sledi, ki so zaščitene pred nedovoljenimi posegi in ki zagotavljajo podporo pri usklajevanju z vse strožjimi gradbenimi predpisi, zaradi česar so deležniki lahko bolj mirni.« 

Več informacij iz PlanRadarjeve e-knjige ODU-vidiki v nepremičninski panogi s PlanRadarjem najdete na: 

https://www.planradar.com/sl/ebooks/odu-vidiki-v-nepremicninski-panogi/

O PlanRadarju

Softverska rešitev kot storitev za terensko vodenje PlanRadar je večkrat nagrajena digitalna platforma za dokumentiranje, upravljanje nalog ter komuniciranje v okviru gradbenih in drugih nepremičninskih projektov. Platforma se uporablja po vsem svetu, trenutno pa jo uporabljajo na več kot 75 trgih. PlanRadar digitalizira vse dnevne procese in komunikacijo na področju nepremičnin in gradbeništva. Platforma povezuje vse deležnike projekta in jim zagotavlja dostop do dragocenih projektnih podatkov v realnem času, kar ekipam omogoča, da izboljšajo kakovost, zmanjšajo stroške in hitreje opravijo delo. Platforma je preprosta za uporabo ter prinaša dodano vrednost za vse, ki so vključeni v življenjski cikel objekta, od izvajalcev del do inženirjev ter upravnikov in lastnikov nepremičnin, njene prilagodljive zmožnosti pa so primerne za vse procese in podjetja vseh velikosti. Danes več kot 120.000 strokovnjakov uporablja PlanRadar za spremljanje in povezovanje ter odpravljanje težav na kraju samem in zunaj njega. PlanRadar je trenutno na voljo v 20 jezikih, uporablja pa se lahko na vseh napravah z operacijskimi sistemi IOS, Windows in Android. Sedež podjetja je v Avstriji na Dunaju, poleg tega pa ima PlanRadar še 16 pisarn drugje po svetu.