VELUX bo ogljično nevtralno podjetje

Zaveza Skupine VELUX: nevtralizirati pretekli ogljični odtis in v sodelovanju z WWF postati trajno ogljično nevtralno podjetje

VELUX bo ogljično nevtralno podjetje
VELUX bo ogljično nevtralno podjetje

Skupina VELUX si je zastavila ambiciozno strategijo na področju trajnostnosti - 1. septembra je najavila svojo zavezo, da bo do svoje stote obletnice postala trajno ogljično nevtralno podjetje. Ta cilj bodo dosegli v partnerstvu z WWF (World Wide Fund for Nature - Svetovni sklad za naravo).
 Kot vodilni proizvajalec strešnih oken na svetu bo Skupina VELUX nevtralizirala svoj pretekli ogljični odtis, ki znaša 5,6 milijonov ton ogljikovega dioksida. Omenjeno vizijo bodo v 100-letnem obdobju svojega poslovanja od ustanovitve leta 1941 do leta 2041 dosegli tudi s pomočjo projektov za ohranitev gozdov, ki jih vodi WWF.

 Simboličen podpis zaveze, da bo VELUX še bolj trajnostno usmerjeno podjetje.

Trajna ogljična nevtralnost
Trajna ogljična nevtralnost je pionirska zaveza, katerega pobudnik je Skupina VELUX. Zavezo so razvili skupaj z WWF International, da bi z njim prevzeli odgovornost tako za pretekle kot tudi prihodnje emisije ogljika. Sestavni del te zaveze je poleg trajne ogljične nevtralnosti tudi ohranjanje naravnih gozdnih habitatov in njihove neprecenljive flore in favne za sedanje in bodoče rodove.
Skupina VELUX bo dosegala trajno ogljično nevtralnost v sodelovanju z WWF z naložbami v projekte za gozdove in biodiverziteto, ki so jih pri WWF razvili za naslednjih 21 let posebej za VELUX. To bo v sodelovanju in s podporo lokalnim skupnostim pripomoglo k ustavitvi uničevanja habitatov ter preprečevalo zmanjševanje gozdnih površin in degradacijo okolja po vsem svetu. Prva dva takšna gozdna projekta bodo izvedli v Ugandi in Mjanmaru.
 Sodelovanje z WWF je v skladu s Trajnostno strategijo 2030 Skupine VELUX, ki vključuje zavezo, da bo s pomočjo znanstveno utemeljenih ciljev določila cilje za zmanjšanje emisij. V luči preoblikovanja poslovanja bo Skupina VELUX spodbujala naložbe v energijsko učinkovitost pri proizvodnji, prehod na obnovljive vire energije in nabavo 100-odstotno obnovljive električne energije, pa tudi bistveno spremenjen način izbire in nabave materialov.

Skupina VELUX in VELUX Slovenija
 
VELUX Slovenija d.o.o. je del mednarodne skupine VELUX s prodajnimi in proizvodnimi dejavnostmi v več kot 35 državah z več kot 10.000 zaposlenimi po vsem svetu. Podjetje v Sloveniji je bilo ustanovljeno leta 1996. Skupina VELUX že več kot 75 ustvarja boljša bivalna okolja z izdelki, ki skozi streho prinašajo kar največ dnevne svetlobe in svežega zraka. Program izdelkov vključuje strešna okna, okna za ravno streho ter svetlobnike, dekorativne žaluzije, senčila in rolete, pa tudi namestitve in rešitve za pametne domove.

WWF
 
WWF je neodvisna naravovarstvena organizacija z več kot 30 milijoni sledilcev in globalno mrežo, ki deluje v skoraj sto državah. Njihovo poslanstvo je zaustaviti uničevanje naravnega okolja na Zemlji in zgraditi prihodnost, v kateri ljudje živijo v sozvočju z naravo, z ohranjanjem biotske raznovrstnosti planeta, zagotavljanjem trajnostne rabe obnovljivih naravnih virov in spodbujanjem zmanjševanja onesnaženja in potratne potrošnje.

Svoje ambiciozne cilje na področju trajnostnega razvoja bo Skupina VELUX dosegla tudi s pomočjo projektov za ohranitev gozdov, ki jih vodi WWF.
 

Več informacij o trajni ogljični nevtralnosti in projektih za varovanje gozdov v partnerstvu z WWF: https://www.velux.si/podjetje-velux/lifetime-carbon-neutral.