Xella porobeton za Umanotero primer dobre prakse

Ali ste vedeli, da tudi v Sloveniji delujejo pionirji iz energetsko intenzivnih sektorjev, ki so iznašli načine, s katerimi so znatno zmanjšali svoje izpuste toplogrednih plinov?

Xella - Umanotera


Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta CARE4CLIMATE kot primer dobre prakse s področja energetske učinkovitosti v industriji predstavila podjetje Xella porobeton, ki je največji proizvajalec porobetonskih gradbenih elementov v Sloveniji.
V Umanoteri so kot prvega izmed izdelkov v seriji kratkih filmov promocije dobrih praks zniževanja toplogrednih plinov, ki so jih v okviru projekta CARE4CLIMATE pripravljali v zadnjih mesecih, izbrali prav podjetje Xella porobeton.
V podjetju Xella porobeton so s pomočjo sistema stalnih izboljšav energetske in snovne učinkovitosti v zadnjih 20 letih uspelo zmanjšati emisije ogljikovega dioksida na m³ proizvedenega porobetona za kar 40 odstotkov. S tem so dokazali, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo možne in praktično izvedljive.
 LIFE IP CARE4CLIMATE je celostni projekt, ki bo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbudil izvajanje ukrepov, s čimer bo Slovenija dosegla cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov do leta 2020 oziroma 2030.

Več v videu:
 
Xella porobeton SI in sistem stalnih izboljšav energetske in snovne učinkovitosti v energetsko intenzivnem podjetju: https://www.youtube.com/watch?v=Z-vXpa38e14&t=69s
Več o dobri praksi podjetja Xella na https://bit.ly/2XkcqHN
Več o ostalih izbranih dobrih praksah na https://bit.ly/3iWohUJ

Socialna omrežja (FB in TW):
 Xella – daljši video:
https://www.facebook.com/umanotera/posts/10157491284632647, https://twitter.com/umanotera/status/1303697433734582272
Xella – krajši video: https://www.facebook.com/umanotera/posts/10157495602012647, https://twitter.com/umanotera/status/1304726195183824897

Video je bil pripravljen v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.