100 največjih v gradbeništvu

Pripravili smo pregled stotih največjih podjetij, ki delujejo na področju gradbeništva v Sloveniji na osnovi javno dostopnih finančnih podatkov za leto 2019.

100 največjih
100 najvecjih: 100 največjih gradbenih podjetij po prometu v letu 2019

Glede na podatke je za gradbinci izredno dobro leto, saj je prvih 100 podjetij preseglo 2,1 milijardi evrov prometa, skupni dobiček pa je znašal več kot 80 milijonov evrov.
V tabeli so zajeta podjetja, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) spadajo v skupino F (F41 Gradnja stavb, F42 Gradnja inženirskih objektov in F43 specializirana gradbena dela), ter skupino v M (M 71.129 druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje, M 71.112 Krajinsko arhitekturo in drugo projektiranje, M71.111 arhitekturno projektiranje).
Tudi letos kljub kasnejši obdelavi podatkov manjka nekaj podjetij, to pa predvsem, zato ker v javno dostopnih evidencah (zaključek redakcije je bil 31. 8. 2020) zaradi revidiranja še ni vseh podatkov. Vir: www.companywall.si

Več v reviji Gradbenik september 2020