70 let delovanja Gradbenega inštituta ZRMK

Gradbeni inštitut ZRMK letos praznuje 70 let delovanja. S sedmih desetletjih delovanja je postal ena od največjih slovenskih raziskovalnih inštitucij na področju gradbene dejavnosti in tudi širše.

70 let delovanja Gradbenega inštituta ZRMK

Na predlog Ministrstva za gradnje, z uredbo vlade Ljudske republike Slovenije, je bil 19. julija 1949 ustanovljen Gradbeni inštitut. Ta datum štejemo za rojstvo Gradbenega inštituta oziroma Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij (ZRMK).
Gradbeni inštitut je bil ustanovljen z namenom, da bi zaradi čimprejšnje obnove v 2. svetovni vojni porušenih objektov in spričo zaostalosti gradbeništva v predvojni Jugoslaviji, pospešeno razvijal znanstveno raziskovalno delo na področju gradbeništva.
Osnovne naloge inštituta so bile:
ugotavljanje tehnične kakovosti surovin, gradbenih materialov, elementov in konstrukcij,
raziskovanje in preskušanje novih materialov, elementov in konstrukcij, priprava predlogov standardov, preiskave in strokovno preverjanje lastnosti temeljnih tal in načina temeljenja za gradbene namene, preučevanje novih proizvodnih metod.
Pod vodstvom prvega vodje inštituta, prof. Viktorja Turnška ter po preselitvi Zavoda v novo opremljeno zgradbo, se je Zavod hitro razvijal med največje slovenske raziskovalne organizacije.

Decembra 2016 je družbo GI ZRMK d.o.o. prevzel DRI upravljanje investicij, d.o.o., direktor Gradbenega inštituta ZRMK pa je postal Marijan Prešeren, univ. dipl. inž. grad.

Gradbeni inštitut ZRMK je vsa leta v svoji dejavnosti ohranil temeljna področja delovanja, to je raziskovalno delo, tehnološki razvoj in aplikacije v gradbeno prakso. Na inštitutu je zaposlenih sedem doktorjev znanosti, sedem magistrov in več deset univerzitetno izobraženih inženirjev in več strokovnih sodelavcev različnih poklicev.

Več v reviji Gradbenik - september 2019