Arhitektura tehnološkega humanizma

Novo tehnološko središče ELES v Beričevem je zasnovano kot natančen in premišljen tehnološki objekt, ki se iz okoliške zelene krajine dviga kot prepoznaven element identitete podjetja.

Arhitektura tehnološkega humanizma

Tehnološko središče ELES je velik, zahteven projekt, kar je potrdila projektna naloga, ki je predvidevala kompleksno selitev in reorganizacije poslovanja v novi stavbi, ki naj bi imela skoraj 26.000 m² površin za skupno 450 zaposlenih.
Stavba izraža temeljne vrednote naročnika, ki so sodelovanje, odgovornost in zanesljivost in je s tem v svojem bistvu izrazito humanistična - v center svojega poslanstva postavlja človeka.
Realizirana stavba odraža disciplino modernistične zasnove, v katero so avtorji zavestno vgradili sodobne prostorske elemente in tehnologije in z njimi dosegli presenetljiv, svež in izrazito avtorski pojavni in doživljajski rezultat. Stavba zaznamuje prehod iz industrijske v postindustrijsko družbo, iz masovne proizvodnje, kjer je bila pomembna kvantiteta, človek pa je bil zgolj privesek stroja, v storitveno in servisno dejavnost, kjer je poudarek na kvaliteti ter na empatičnem odnosu do zaposlenih, ki so postali najpomembnejši vir vsakega podjetja.
Komisija za podelitev Plečnikove nagrade za leto 2019 je prepoznala Tehnološko središče ELES v Beričevem kot vrhunsko stvaritev na področju arhitekture ter dodelila osrednje javno priznanje, Plečnikovo nagrado za leto 2019, avtorjem Marku Studnu, Borisu Matiću in Jerneju Šipošu.

Več v reviji Gradbenik