Cobiax votla jedra

Preverjena rešitev na področju zmanjšanja lastne teže armirano betonskih plošč

Cobiax votla jedra
Primer vgradnje Cobiax votlih jeder na gradbiščih

Armirani beton (v nadaljevanju AB) se je že v preteklosti izkazal kot najprimernejši material za izvedbo medetažnih konstrukcij. Ena izmed negativnih lastnosti AB plošč je (pre)velika lastna teža. Pri AB plošči debeline 20 cm predstavlja lastna teža AB plošče skoraj polovico celotne obtežbe medetažne konstrukcije, pri debelejših AB ploščah je ta delež še večji.

V preteklosti so to težavo reševali na razne načine: z izvedbo rebričastih plošč, plošč s polnili (»monta« plošče ipd.), celo z vgradnjo blokov iz ekspandiranega polistirena v nevtralno cono. Pri montažni gradnji zagotovo vsi poznamo t.i. »pi« plošče, »PVP« votle plošče in tudi prefabricirane etažne elemente iz penobetona. Slabosti teh rešitev so bile predvsem zahtevna, zamudna in posledično neekonomična gradnja ter v večini naštetih primerov nosilnost samo v eni smeri.

Trenutno najbolj ekonomična rešitev so votla jedra podjetja Cobiax, primerna za dvosmerno nosilnost AB plošč, debeline od 20 cm do 80 cm. Votla jedra so izvedena iz 100-odstotne reciklirane plastike in se lahko uporabljajo tako pri »klasičnih« monolitnih AB ploščah, AB ploščah na nosilcih, prednapetih AB ploščah in tudi pri prefabriciranih AB ploščah (npr. »omnia« ploščah). Posamezni elementi so med seboj povezani s pritrdili, izvedenimi iz zvarjenih tankih armaturnih palic v obliki lestev. Polagajo se neposredno na spodnjo armaturo, sama montaža poteka zelo hitro in enostavno.

V optimalnih pogojih je z uporabo Cobiax elementov možno doseči do 35 odstotkov manjšo lastno težo AB plošče in do 15 odstotkov manjšo porabo armature.

Več v reviji Gradbenik december 2020

Fotogalerija