Digitalizacija in trajnost v ospredju

Prihodnost gradbeništva sooblikuje tudi GZS ZGIGM

GZS: digitalizacija gradbeništva

Digitalna preobrazba gradbeništva: izzivi in priložnosti

V zadnjem času smo priča temeljiti transformaciji v gradbeništvu, ki jo poganjajo digitalne inovacije, ki obljubljajo večjo učinkovitost in s tem produktivnost, možnost vpeljave trajnosti kot tudi večjo varnost in transparentnost procesov. 

GZS ZGIGM se vključuje v preobrazbe sektorja in sicer skozi iniciativo DIG-IN-KPI, ki je zasnovana za pospešitev digitalizacije v gradbenem sektorju. Njen cilj je izboljšati produktivnost s pomočjo novega orodja za samo- oceno, DIG-IN-KPI AAT, ki je namenjeno avtomatizaciji procesa izdelave ocen stopnje digitalne zrelosti gradbenih podjetij, razvitega v sodelovanju z več regionalnimi partnerji (ARCTUR, AXIS, HGK, ENCM) in podprtega s strani programa Erasmus+ Evropske unije. 

DIG-IN-KPI AAT je novost v ocenjevanju digitalne zrelosti gradbenih podjetij v Sloveniji. Z avtomatizacijo zbiranja in analize podatkov orodje omogoča podjetjem, da pridobijo jasno sliko o svoji digitalni zrelosti in prepoznajo področja za izboljšave in preizkusijo nova orodja na trgu, ki jih lahko pomagajo do boljše operativne odličnost.

Na sejem graditeljstva Megra

Prihajajoči sejem graditeljstva Megra v Gornji Radgoni, ki bo potekal 18. aprila 2024, bo med drugim prizorišče predstavitve orodja DIG-IN-KPI AAT. Dogodek bo ponudil priložnost za demonstracijo orodja gradbenim podjetjem iz Slovenije, Balkana in EU, s čimer se bo spodbujala njegova uporaba in razprava o pridobljenih podatkih. Prisotnost mednarodnih strokovnjakov bo dodala vrednost z deljenjem praktičnih izkušenj in nasvetov iz Irske in domačega gradbenega podjetja, tudi nagrajenca GZS (za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke). Namen dogodka je pospešiti in omogočiti uspešno digitalno transformacijo gradbeništva na Balkanu, h kateri bodo prispevale tako izobraževalne ustanove kot organizacije v vlogi posrednikov dobrih praks in soustvarjalcev priložnosti za razvoj, najbolj pa seveda podjetja sama s svojo strategijo za uresničevanje digitalne transformacije.

Prihodnost gradbeništva sooblikuje tudi GZS ZGIGM: DIGITALIZACIJA IN TRAJNOST V OSPREDJU

eGRADITEV

Digitalna preobrazba v gradbeništvu pa ni omejena le na izboljšanje notranjih operativnih procesov gradbenih izvajalcev, ampak se razteza tudi na zunanje interakcije, kot so pridobivanje gradbenih dovoljenj. Tu je država (Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Ministrstvo za naravne vire in prostor) začela z uvedbo eGRADITVE, ki predstavlja elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. V eGraditev so vključeni investitorji, projektanti, mnenjedajalci, upravni in inšpekcijski organi, občine, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter javnost. Sistem eposlovanja podpira naslednje vrste datotek, kot priponke/priloge:

- besedilne (.docx, .xlsx, .ods, .odt, .rtf) – začasno, 

- slikovne (.bmp, .jpg, .jpeg, .png), 

- vektorske (.pdf, .ps, .tif, .tiff, .svg), 

- modelarske (.dwg, .dtw, .dxf, .dwf, .dst, .3DS, .ifc) in 

- arhivske (.zip, .rar, .7z), 

- kot sistemske: izmenjevalne (.xml, .csv, .ifc, .json, .geojson, .gml). 

 Iz razprav in medijev poznamo naslednjo fazo digitalne transformacije procesov, ki izhaja iz pobude Evropske komisije, da se izvede tudi vpeljava digitalnih gradbenih dovoljenjih podprtih z BIM procesom in IFC datotekami. Zato bo treba zelo hitro pristopiti k definiranju tehničnih smernic, da bo možno vlaganje gradbenih dovoljenj po letu 2025, ko bo BIM obvezen. Doseči bomo morali konsenz glede grafične in informacijske ravni obdelave za vsako fazo projektne dokumentacije (LOD in LOI), predpisati izmenjavo podatkov prek formata IFC, načine kontrole modela BIM in ustreznosti LOD in LOI in z deležniki zagristi v standardizacijo

Pomembna tema, ki se pojavlja v povezavi z digitalizacijo gradbeništva, je tudi interoperabilnost in dostopnost podatkov. Ta pristop ne le olajšuje izmenjavo podatkov med različnimi akterji v gradbeni verigi, ampak tudi podpira izpolnjevanje zakonskih zahtev in spodbuja trajnostne prakse.  

V prihodnosti se pričakuje, da bo digitalizacija gradbeništva prinesla še večje inovacije, kot so avtomatizacija zasnove in izvedbe gradbenih projektov, napredna analitika za predvidevanje in optimizacijo delovnih procesov ter boljše upravljanje virov in materialov za trajnostno gradnjo. Ta trend predstavlja priložnosti in izzive za gradbena podjetja, ki se morajo prilagoditi in sprejeti nove tehnologije, da ostanejo konkurenčna in izpolnjujejo vse večje zahteve po trajnosti in učinkovitosti. Če imate idejo ali predlog, kako postaviti koncepte stopite v stik z nami
 zgigm@gzs.si.

Stalno poklicno izobraževanje in usposabljanje po koncu formalnega poklicnega izobraževanja je v gradbeništvo nujno

Otroška radovednost in čudenje, ki sta nas navdihovala pri raziskovanju in razumevanju sveta okoli nas, sta iskri, ki bi morali tleti v nas skozi vse življenje. Vzgoja in razvoj kulture nenehnega učenja, raziskovanja, inoviranja in deljenja znanja postajata v kontekstu dvojnega prehoda– digitalnega in zelenega, kot ga narekuje evropska politika. To še posebej velja za vodstvo in zaposlene v podjetjih, kjer redno vseživljenjsko usposabljanje, tako znotraj kot zunaj podjetij, postaja nujno v hitro spreminjajočem se svetu in je zato vključeno tudi v Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti - KPGD. Ta pristop ni le nujen za ohranjanje konkurenčnosti podjetij, ampak tudi zagotavlja, da zaposleni razvijajo in vzdržujejo kompetence, ki jih zahteva soočanje z novimi izzivi in tehnologijami.  

Zahodne države Evrope, ki so prepoznale pomen vseživljenjskega izobraževanja in usposabljanja, so v ta namen ustanovile paritetne socialne sklade, nekatere že daljnega leta 1888. Čeprav Slovenija takih organizacij še ne premore, je preučevanje njihovih modelov pokazalo, da bi bilo smotrno ustanoviti podobne sklade tudi pri nas. Ti skladi so namenjeni financiranju programov usposabljanja, ki zaposlenim omogočajo enakopraven
 dostop do pridobivanja sektorsko specifičnih znanj in spretnosti, potrebnih za uspešno soočanje z izzivi sodobnega delovnega okolja
. Ustanovitev teh skladov izhaja iz dogovora med delodajalci in sindikati, s čimer se zagotavlja, da prispevki obeh strani omogočajo kontinuirano profesionalno razvojno pot zaposlenih

Paritetni skladi so oblikovani tako, da podpirajo enakopraven dostop do izobraževanja za vse zaposlene, ne glede na njihov status ali položaj v podjetju. S tem se spodbuja kultura učenja in inovativnosti, kar prispeva ne samo k osebnemu razvoju posameznikov, ampak tudi k večji konkurenčnosti in produktivnosti podjetij. Tak pristop k izobraževanju in usposabljanju predstavlja model, ki omogoča trajnostni razvoj znanj in veščin, potrebnih za uspešno soočanje z izzivi prihodnosti. Vrednost posameznika in skupnosti je tesno povezana s sposobnostjo vsakega od nas, da prispevamo k trdnosti in odpornosti naše družbe, česar se v bolj naprednih državah Evrope veliko bolj zavedajo.

Kaj smo v pomoč podjetjem in izobraževalnemu procesu v šolah pripravili na zbornici

Usposabljanja so pripravljena s podporo programa Erasmus+. Nekatera so podprta tudi z animiranimi video predstavitvami, priročniki in knjižnico dodatnega materiala, ki udeležencem omogoča poglobljeno razumevanje tem. Učni slog je prilagojen različnim učnim potrebam, s poudarkom na samoštudiju, praktičnih primerih in samoocenjevanju - test.

 Učna gradiva BUILDING MATTERS –

Pomembnost gradnje

Prosti dostop do gradiv: 
 
www.buildingmatterslearning.org

BUILDING MATTERS podprt s programom Erasmus+ v ospredje postavlja trajnostne gradbene materiale, s ciljem izboljšanja okoljske zavesti in praks v gradbeništvu. Vsebina usposabljanja je prosto dostopna na spletni platformi Moodle, kjer so na voljo štirje moduli: 

- Okoljski vidiki gradbenih materialov, 

- Ocena življenjskega cikla gradbenih materialov, 

- Standardi EU in označevanje gradbenih materialov,

- Poznavanje novih trajnostnih gradbenih materialov. 

Učna gradiva GREEN ROOFS - 

Program usposabljanja tehnikov za zelene strehe

Prosti dostop do gradiv:
 
https://moodle.greenroofsproject.eu

 ZELENE STREHE so iniciativa, ki si prizadeva za razvoj novega multidisciplinarnega poklicnega profila - tehnikov za zelene strehe. Predstavlja pomemben korak naprej pri spoprijemanju s sodobnimi ekološkimi izzivi in preoblikovanju teh izzivov v nove zaposlitvene priložnosti, hkrati pa prispeva k večji zeleni pokritosti mest in izboljšanju urbanih ekosistemov. Cilj je izmenjava znanja in najboljših praks o obnovi mest z uporabo zelenih streh, razvoj inovativnega tečaja usposabljanja, ki omogoča pridobivanje v prihodnost usmerjenih znanj na področju pametnega gospodarskega in družbenega razvoja ter spodbujanje učenja na delovnem mestu za mlade diplomante. 

Učna gradiva CAPABLE – 

Krepitev zmogljivosti javnih organov za soočanje z izzivi obnove javnih stavb

Prosti dostop do gradiv: 
 
https://capable.formedil.it/login/index.php

CAPABLE je del družine projektov iz EU programa Erasmus+ in se osredotoča na izboljšanje energetske učinkovitosti javnih stavb. Vključuje pet modulov:

- Zakonodaja in predpisi,

- Standardi energetske učinkovitosti in načela krožnega gospodarstva,

- Skladi in financiranje,

- Sistemi za upravljanje projektov,

- Dobre prakse in študije primerov.

Prihodnost gradbeništva sooblikuje tudi GZS ZGIGM: DIGITALIZACIJA IN TRAJNOST V OSPREDJU

Vabljeni. Celotno dogajanje in strokovni program, s predavatelji in prijavnicami, je dosegljiv na www.megra.pomurski-sejem.si.


Besedilo: Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) 

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenih materialov (ZGIGM), 

mag. Valentina Kuzma