Geotekstili Polyfelt TS kot ločilni sloj in filter

Geotekstili Polyfelt TS so bili v Sloveniji v zadnjih 25 letih uporabljeni pri večini večjih gradbenih projektov.

Lespatex: Geotekstili Polyfelt
Tipičen primer uporabe in prikaz vzdržljivosti geotekstila Polyfelt TS kot ločilnega sloja

S pravilnim izborom geotekstila za separacijo preprečimo mešanje slabo nosilnega finozrnatega materiala spodnjega ustroja in tamponskega nasutja, da dobimo ustrezno nosilnost terena. Geotekstil nam omogoči tudi boljše kompaktiranje in s tem doseganje višje nosilnosti ter podaljšuje življenjsko dobo cestne konstrukcije.

Brez uporabe geotekstila bi se pri obremenitvi cestišča del nasutja pomešal z osnovno zemljino in ta bi bil za nosilnost tal izgubljen.

Uporaba ustreznega geotekstila za separacijski sloj v cestogradnji prinaša številne prednosti in prihranke, ti so npr. zmanjšanje odkopa osnovnega materiala in zmanjšanje tamponskega nasutja, možnost uporabe lomljenega materiala z veliko vsebnostjo praznega prostora, zmanjšuje diferencialne posedke in podaljšuje življenjsko dobo cestišča.

Pri tem je potrebno določiti lastnosti, ki jih mora imeti geotekstil, da bo prenesel obremenitve ob vgradnji in nato dolgoročno opravljal svoje naloge kot ločilni sloj.

V preteklosti je bila glavna lastnost, ki se je upoštevala pri izboru geotekstila, teža na kvadratni meter (g/m2), kar pa zaradi različnih tehnologij proizvodnje geotekstila sedaj ni več mogoče. Danes so v Evropski uniji s standardi (npr. za ceste velja EN 13249) opredeljene lastnosti geotekstila, ki so pomembne pri uporabi v cestogradnji. 

Več v reviji Gradbenik april 2022

Fotogalerija