Gradnja energijsko varčnih hiš z ICF sistemom

Gradnja pasivnih, skoraj nič-energijskih (sNES) in plus energijskih hiš ni zgolj prihodnost, temveč sedanjost.

JUB - ICF sistem
JUB - ICF sistem

Ob višanju stroškov obratovanja in vzdrževanja pasivna, skoraj nič-energijska in plus energijska hiš pomenijo varno naložbo in ozaveščeno ravnanje z mislijo na ohranitev planeta za prihodnje generacije. Take hiše zahtevajo več znanja in celosten pristop k projektiranju in gradnji.
Poleg lokacije in zasnove objekta so za energijsko učinkovitost in udobje bistvenega pomena uporabljeni elementi na ovoju stavbe. Konstrukcijski sistemi JUBHome so izjemno toplotno izolativni, hkrati pa imajo visoko sposobnost akumulacije toplote. Če jih dopolnimo s kvalitetnim in zrakotesno vgrajenim stavbnim pohištvom, dobimo energijsko zelo učinkovite hiše. Potrebe po toploti in hladu so tako nizke, da lahko prijetno bivalno ugodje dosežemo že z zelo malo energije, to je z uporabo različnih toplotnih črpalk v režimu nizkotemperaturnega ogrevanja, na željo pa tudi z drugimi sistemi. Uporabljamo reverzibilne toplotne črpalke, s katerimi lahko poleg ogrevanja objekta le tega tudi hladimo. Za ogrevanje se uporablja sistem nizkotemperaturnega ploskovnega (talnega) ogrevanja. Pri izjemno dobrih pasivnih hišah lahko toplotne izgube hiše pokrijemo že zgolj s toplozračnim ogrevanjem.
Najboljše bivalno ugodje v hišah JUBHome dosežemo z vgradnjo mehanskega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Nakup takega prezračevalnega sistema nam omogoča zmanjšanje toplotnih izgub zaradi prezračevanja z odpiranjem oken, hkrati pa zagotavlja vedno svež in primerno topel zrak. Potrebe po električni energiji se lahko pokrivajo tudi z uporabo sončnih elektrarn, ki se namestijo na strešino ustrezne orientacije in naklona.
 Zaradi našega sistemskega pristopa smo razvili sistem masivne gradnje v načinu ICF (Insulated Concrete Form), način gradnje s toplotno izolativnimi opažnimi elementi. Naše rešitve zajemajo vse konstrukcijske sklope objekta.

JUBHome sistem je sestavljen iz:
 
1. JUBHome BASE
 
Sistem JUBHome BASE je kombinacija toplotno izolacijske kadi pod temeljno ploščo in obodne toplotne izolacije zemljine, ki preprečuje zmrzovanje in tajanje tal pod robovi temeljne plošče nad globino zmrzovanja. Sistem zagotavlja temeljenje stavb brez toplotnih mostov. Minimalna vodovpojnost toplotnoizolativnih elementov (do 1%) in možnost izdelave neprekinjenega hidroizolacijskega ovoja oboda so zagotovilo, da bodo toplotnoizolativne lastnosti sistema JUBHome BASE z leti ostale nespremenjene.

Sistem JUBHome BASE je kombinacija toplotno izolacijske kadi pod temeljno ploščo in obodne toplotne izolacije zemljine.


 
Na razpolago sta dve tlačni trdnosti toplotne izolacije in tri standardne debeline sistema JUBHome BASE, ki zagotavljajo toplotne prehodnosti od 0,1 do 0,2 W/m²K. Sistem JUBHome BASE je prvi in zaenkrat edini slovenski sistem izoliranja temeljne plošče s certificiranimi detajli za pasivno gradnjo in certifikatom inštituta Passivhaus.

2. JUBHome WALL
 
JUBHome WALL je ICF sistem za gradnjo armiranobetonskih sten s toplotnoizolativnimi opažnimi elementi iz grafitnega ekspandiranega polistirena in je rezultat lastnega razvoja. Namenjen je gradnji energijsko varčnih masivnih stavb s ciljem zagotavljanja visoke kakovosti gradnje.

JUBHome WALL je ICF sistem za gradnjo armiranobetonskih sten s toplotnoizolativnimi opažnimi elementi iz grafitnega ekspandiranega polistirena.


 
Sistemsko zagotavlja zvezen toplotni in hidroizolacijski ovoj in zanemarljiv vpliv toplotnih mostov pri stiku z ostalimi konstrukcijskimi sklopi stavbe. Armiranobetonsko jedro ima visok nivo akumulacije toplote, kar povečuje toplotno stabilnost objekta. Celoten konstrukcijski sklop fasadne stene je zaradi zgolj 15 cm debelega nosilnega dela in tankoslojnih zaključnih obdelav pri isti debelini stene toplotno bolj izolativen od klasične zidane stene s toplotno izolacijo.

3. JUBHome ROOF
 
JUBHome ROOF je sistem strešne toplotne izolacije z visokoizolativnimi EPS elementi, ki se medsebojno povezujejo s stikom na pero in utor. Posamezni strešni elementi se tesno polagajo prek špirovcev ter sproti vijačijo, tako da je površina strešnih elementov pohodna že v času sestavljanja.
JUBHome ROOF je sistem strešne toplotne izolacije z visokoizolativnimi EPS elementi, ki se medsebojno povezujejo s stikom na pero in utor.

Standardna debelina JUBHome ROOF elementov je 35 cm, kar pri koeficientu toplotne prevodnosti 0,033 W/mK, pomeni toplotno prehodnost elementa 0,093 W/m²K.
V primeru potrebe po večji izolativnosti sklopa, se JUBHome ROOF elementi eno stavno doizolirajo s spodnje strani. Sistem je primeren za vse naklone in oblike streh z lesenim ostrešjem.
 Sistem toplotne izolacije temeljne plošče JUBHome BASE in sistem za gradnjo sten JUBHome WALL sta namensko razvita in testirana za gradnjo na potresno ogroženih območjih. ICF sistemi so v svetu sicer že dalj časa uveljavljeni pri gradnji stavb, saj sistemsko omogočajo kakovostno in hitro masivno gradnjo energijsko zelo učinkovitih stavb.


Notranjost 

Zunanjost

Besedilo: Luka Videmšek, univ. dipl. grad., JUB d.o.o.