Intervju: mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije

Prvi cilj IZS: varna, kakovostna, okolju prijazna gradnja, kjer enakopravno sodelujejo vsi aktivni člani zbornice

IZS_mag. Črtomir Remec
Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije (foto: arhiv IZS)

Z mag. Črtomirjem Remcem, predsednikom Inženirske zbornice Slovenije, smo se pogovarjali o aktualnih razmerah na področju gradbeništva, dogajanju pri sprejemanji novega Gradbenega zakona in o slovenskem inženirskem dnevu, ki ga bodo inženirji praznovali 4. marca, ko je tudi svetovni dan inženirstva za trajnostni razvoj.
Mag. Črtomir Remec: »Strokovna konferenca z naslovom »Sobivanje s potresi in drugimi naravnimi nesrečami« je namenjena tako strokovni kot tudi širši javnosti, zato bo dopoldanski del tudi mednarodno obarvan in začinjen s psihološkim vložkom. V obeh delih bodo zastopane vse inženirske stroke, združene v zbornico, kar je logično nadaljevanje lanskega sporočila, da integralno projektiranje zahteva enakopravno vključevanje vseh strok.
Glede na močan psihološki moment, s katerim se srečujemo pri potresu in ostalih naravnih nesrečah, se nam je zdelo aktualno, da povabimo mednarodno priznanega psihiatra dr. Željka Ćurića, dr. med., z zelo raznolikimi izkušnjami v vojni in miru, da nam pomaga razumeti psihološko ozadje potresa in ostalih naravnih nesreč.«
 O predlogu novega Gradbenega zakona: »Gradbeni zakon bi kot vsak drug zakon moral biti bolj enostaven in razumljiv vsem uporabnikom, pri tem pa bi logično usmerjal in varoval proces graditve ter učinkovito urejal razmerja med udeleženci z določenimi strokovnimi znanji in kompetencami. Cilj gradbenega zakona mora postati varna in trajnostna gradnja v razumnih rokih.«

Več v reviji Gradbenik januar-februar 2021