JUBHome - najboljše iz obeh svetov gradnje

JUBHome je tehnološko napreden sistem gradnje masivnih AB hiš s pomočjo toplotno- izolativnih opažnih elementov.

JubHome
JubHome

Koncept JUBHome hiš je zasnovan na tehnološko naprednem, v Sloveniji razvitem in proizvedenem sistemu gradnje masivnih armiranobetonskih hiš s pomočjo toplotno- izolativnih opažnih elementov (angleško ICF-Insulated Concrete Form).
Pri taki gradnji se v zložene elemente vgradi armirano betonsko jedro, ki predstavlja nosilni, masivni del hiše, sami elementi pa predstavljajo trajno vgrajeno toplotno izolacijo. Zaradi lahkosti sestavljanja in združevanja različnih faz gradnje, izvedba poteka hitreje od klasičnega zidanja, a nudi določene prednosti, ki so značilne za klasično gradnjo. Tak način gradnje je sicer v svetu dobro poznan in ima številne prednosti za izvajalce in investitorje. Vsaka JUBHome hiša je sestavljena iz treh konstrukcijskih sklopov s prestižnim certifikatom Passivhaus inštituta iz Nemčije:
- toplotno izolirane temeljne plošče JUBHome BASE,
- stenskega sklopa JUBHome WALL in
- strehe JUBHome ROOF.

Nizki stroški in visoka toplotna stabilnost                                            
Že z izborom najmanjše debeline sklopov temeljenja in sten lahko s pazljivim projektiranjem zagotovimo pasivni nivo gradnje. Zveznost toplotnega ovoja in odsotnost toplotnih mostov je pri JUBHome hišah zagotovljena s pravilno zasnovanimi tipskimi detajli ICF sistema. JUBHome WALL sistem za gradnjo sten ima visoko toplotno stabilnost ovoja ter primeren fazni zamik prehoda toplote. Prav faktor toplotne stabilnosti ovoja je za določene stavbe eden izmed novih pogojev pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah. Namreč toplotna stabilnost ovoja preprečuje nihanje temperature v notranjosti pri hitrih spremembah zunanjih temperatur (dan/noč), daljših prekinitvah ogrevanja ob morebitnih naravnih nesrečah ipd. Ta efekt je opazen tudi poleti, ko za hlajenje porabimo manj energije kot lažje konstrukcije z isto toplotno izolativnostjo, a manjšo toplotno stabilnostjo. Mnoge do sedaj izvedene hiše JUBHome sploh nimajo vgrajenega aktivnega sistema ohlajevanja, njihovi lastniki pa ga po letih bivanja v njih, ne pogrešajo. Ravno kombinacija visoke izolativnosti in toplotne stabilnosti ovoja za lastnika pomeni zelo visoko bivalno udobje ter izredno nizke obratovalne stroške.

JubHomeTipska hiša JUBHome Modern 186 R, ki kljub razgibanosti ob pravilni orientaciji v osrednjeslovenski klimi po PHPP preračunu porabi manj kot 10 kWh/m²a. To v najhladnejšem mesecu leta pomeni zgolj okoli 24 € stroška električne energije za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak-voda. Za izračun cene električne energije je uporabljena enotna tarifa v višini 0,12 €/kWh z DDV.

Visoka odpornost na naravne nesreče
JUBHome hiše so sinonim za visoko energijsko učinkovitost, poleg tega pa konstrukcijski sklopi nudijo izredno odpornost do naravnih nesreč in njihovih posledic. Sistem je bil namensko razvit in testiran za gradnjo na potresnih območjih in je v svetovnem merilu eden redkih ICF sistemov s takimi lastnostmi. Armirani beton zaradi svoje duktilnosti prevzame velike potresne sile in je zato uporaben za gradnjo najvišjih objektov, je masiven in s tem neobčutljiv na močne vetrove, požarno odporen in zaradi gostote najmanj od vseh materialov občutljiv za navzemanje vode ob morebitnih poplavah. Obojestranska toplotna izolacija iz grafitnega EPSa visoke gostote izdelanega v kalupih ima zaradi zaprte površinske strukture izredno majhen navzem vode in hkrati veliko spodobnost sušenja. Ob potopitvi v celoti ohrani svoj volumen in strukturo. To v primeru poplav pomeni hitro in enostavno sanacijo, saj izolacijskega materiala ni potrebno zamenjati z novim, dovolj je že, da ga posušimo.

JubHomeTestiranje JUBHome WALL na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Sistem JUBHome WALL je razvit in preizkušen za gradnjo na potresno ogroženih področjih.

Tanjše stene, več prostora
Nosilni armiranobetonski del stene je debel zgolj 15 cm, ves preostali del stene pa je namenjen toplotni izolaciji. Tako ima stena v končni debelini 47 cm faktor toplotne prehodnosti U=0,10 W/m²K, kar je primerljivo z nekaterimi lesenimi montažnimi konstrukcijami. V primerjavi z enako izolativno klasično gradnjo pa taka stena pomeni prihranek prostora v notranjosti hiše. Pri povprečno veliki dvoetažni enostanovanjski hiši to pomeni prihranek med 5 m² in 10 m² prostora, kar je že velikost manjšega kabineta ali otroške sobe.

JubHomeVir: reference JUBHome

Hitra a kakovostna gradnja
Elementi JUBHome so velikih dimenzij vendar za rokovanje na gradbišču izredno priročni, saj najtežji JUBHome WALL linijski element tehta le 3 kilograme. Elementi so vedno predpripravljeni za konkreten objekt vključno z načrti sestavljanja na katerih so vse stene z oštevilčenimi elementi. Priprava elementov in sestavnih načrtov se v podjetju JUBHome izvaja z uporabo BIM tehnologije, nato pa se v proizvodnji prilagodi (prireže in lepi) še elemente same. Tako gradnja na gradbišču poteka izredno hitro in z manj možnostmi za napake, zato je zelo priljubljena med samograditelji. Z elementi JUBHome WALL je brez težav možna tudi izvedba kleti. Pri takih hišah to pomeni, da so v celoti zgrajene z enim konstrukcijskim sistemom in enotnimi detajli. Za lastnika pa kvalitetno in hitro izvedbo z enim pogodbenikom oz. izvajalcem.

Okolju prijazno in z manj odpadki
Zaradi dejstva, da so vsi elementi prilagojeni konkretnemu objektu že v proizvodni fazi, tam nastali odpadki pa se lažje zbirajo in reciklirajo kot tisti na gradbišču, gradnja manj obremenjuje okolje. Dolga življenjska doba konstrukcije ter visoka izolativnost ovoja pa dolgoročno ohranjajo visoko vrednost tako zgrajenih stavb ter z minimalno porabo energentov za ogrevanje in hlajenje njihov majhen vpliv na okolje in lastnikovo denarnico.

JubHomePrikaz sklopov JUBHome BASE in WALL

Celovita storitev        
Podjetje JUBHome združuje strokovnjake z različnih področij projektiranja in gradnje. Zato lahko stranki ponudijo celostno storitev in so zanesljiv pogodbeni partner od samega začetka snovanja vaše hiše do izvedbe na ključ.