Kakšno barvo izbrati za zaščito sušilnega/sanirnega ometa?

Vlaga predstavlja v problematiki ohranitve starejših objektov eno od največjih težav. Neposredno ali posredno namreč vpliva na degradacijo vseh vrst materialov in konstrukcij.

Murexin_sanirni omet

Eden najpogostejših in najtežjih problemov je, kako sanirati vlažne zidove z vidnimi solmi na površini, saj te soli ob kristalizaciji odluščijo barvne premaze in uničujejo podlago bodisi omet ali opeko, kamen ali kak drug gradbeni material. Zelo pogosto vprašanje, ki se skoraj vedno pojavlja, ko se lotimo sanacije s solmi in vlago poškodovanih ometov je: »Kakšno barvo lahko uporabimo za zaščito površine na novo vgrajenega sušilnega/sanirnega ometa?« Naš odgovor je vedno enak: »Uporabiti moramo silikatno ali silikonsko paropropustno fasadno mineralno barvo.« Kaj to v resnici pomeni?

Prebarvamo s paropropustno barvo

Ne glede na to, s kakšnimi posegi smo se lotili sanacije vlažnih zidov in ometov, bo po sanaciji v zidu še vedno prisotna kapilarna vlaga, ki se bo morala skozi sendvič omet/fini omet/zaključna fasadna barva posušiti navzven v prostor. Če smo se odločili za vgradnjo sušilnega/sanirnega ometa razreda R po SIST EN 998-1, smo s tem izbrali paropropusten omet z navzgor in navzdol omejeno tlačno trdnostjo, predpisano minimalno kapilarno vpojnostjo in omejeno globino prodiranja kapilarne vlage. Če torej omet »diha«, morajo vsi sloji, ki so naneseni nanj, »dihati« še bolj. Na našo srečo je sposobnost »dihanja« mineralnih proizvodov točno določena. V osnovi jo določa koeficient paropropustnosti »µ«, najbolj jasno in razumljivo pa jo določa Sd vrednost.

Tabela 1: Sin vrednosti ometov

Ometi

Sd (m)

m

Cementni omet

0,6-0,8

30-40

Apnenocementni omet

0,4-0,7

20-35

Apneni ometi

0,2-0,3

10-15


Koeficient paropropustnoti »µ« pove, kolikokrat bolj od zraka je material odporen proti prehodu vodne pare in je brez enote. Nižja kot je vrednost µ, toliko bolj material prepušča paro. Ker pa je v praksi prepustnost določenega materiala za vodno paro odvisna od debeline v kateri je vgrajen, je za določanje paropropustnosti veliko bolje uporabljati Sd vrednost.
Sd je zmnožek koeficienta paropropustnoti µ z debelino materiala podano v metrih, torej je njegova enota meter [ m ]. Sd po definiciji predstavlja enakovredno debelino zračne plasti, ki ustvari ravno takšen upor difuziji vodne pare, kot sloj proizvoda, za katerega je podan.


Primer
 
Omet Hydroment dosega koeficient paropropustnosti 11,2. Če ga vgradimo v skupni debelini 2 cm oziroma 0,02 m, lahko enostavno izračunamo njegovo Sd vrednost: Sd=11,2x0,02m=0,22m. Rezultat pomeni, da 2 cm sloj ometa Hydroment ustvari prehajanju vodne pare enak upor, kot 22 cm zračne plasti. Če želimo, da vodne pare pri njeni poti na prosto ne bomo ovirali, morajo imeti vsi proizvodi, ki jih bomo nanesli na površino ometa Hydroment, Sd vrednost manjšo od 0,22 m.

Tabela 2: Sin m vrednosti izbranih ometov in barv Murexin d.o.o.

 

Koeficient paropropustnosti µ

Min. debelina sloja [m] 

Sd [m]

HYDROMENT SUŠILNI OMET

11,2

0,02

0,22

HYDROMENT FINI OMET

10,9

0,003

0,03

KEMASAN 590

9,3

0,02

0,19

KEMASAN 590 F

8,9

0,003

0,03

KEMASAN 550 

11,80

0,02

0,24

KEMASAN 550 S

7,3

0,02

0,15

AUSTROSIL SX 40

 

 

0,08

SUPRA SK 60

 

 

0,06

SILOXAN SX 80

 

 

0,07


Besedilo: Stanko Polajner, Murexin d.o.o., Vodja razvoja