Lesena ostrešja: materiali, zašita lesa in izvedba

Masivni žagani les, zobato spojeni masivni les, lepljeni lamelirani les in križem lepljene plošče za ostrešja

Pazlar: Lesena ostrešja
Klasično leseno ostrešje z vmesnimi legami

Bogata stavbna dediščina dokazuje, da lesena ostrešja ob pravilnem načrtovanju, izvedbi, predvsem pa vzdrževanju lahko predstavljajo zanesljive in trajne konstrukcije, primerljive konstrukcijam iz ostalih gradbenih materialov.
Les kot lokalno dostopni in estetski material z odličnim razmerjem med nosilnostjo in lastno težo je predstavljal pomemben gradbeni material že našim prednikom. Kljub različnemu zanimanju za gradnjo z lesom je le-ta skozi zgodovino obdržal primat najbolj pogosto uporabljenega materiala nosilnih strešnih konstrukcij pri individualni stanovanjski gradnji v večjem delu Slovenije.
Pri gradnji ostrešij se uporablja večinoma masivni konstrukcijski žagani les s pravokotnim prerezom. S klasičnimi tradicionalnimi konstrukcijskimi sistemi je mogoče premostiti tudi večje razpone, v nasprotnem primeru se lahko izbere lepljeni lamelirani les. Redkeje se uporabljajo leseni nosilci stikovani s kovinskimi ježastimi ploščami ter nosilci s prečnim prerezom v obliki črke I. S pojavom križem lepljenih plošč se slednje pojavljajo tudi v strešnih konstrukcijah, predvsem pri ravnih strehah.
Tako masivni konstrukcijski žagani les kot tudi vsi ostali navedeni lesni kompoziti so s stališča regulative, to je Uredbe o gradbenih proizvodih (EU 305/2011), gradbeni proizvodi. Minimalne zahteve zanje so opredeljene v harmoniziranih standardih ali v tehničnih ocenah oz. soglasjih, proizvajalec pa mora njihove lastnosti opredeliti na CE oznaki in Izjavi o lastnostih, ki mora spremljati proizvode ob njihovem dajanju na trg. Pri lesu oz. proizvodih, ki se uporabljajo kot nosilni materiali za konstrukcije, predstavljajo pomembne lastnosti predvsem trdnost, naravna odpornost in odziv na ogenj.
 Les in lesni kompoziti so lahko odlični gradbeni materiali za izdelavo ostrešij. Trenutno stanje tehnike poleg klasičnih rešitev ponuja številne možnosti gradnje z lesom, tudi na področju strešnih konstrukcij, vendar pa bo le pravilno pripravljen in vgrajen les trajen material in bo le takšen izpolnil želje in pričakovanja oziroma bo glasnik trajnostne gradnje.

Več v reviji Gradbenik januar – februar 2022.

Fotogalerija