Mag. Gregor Ficko: Vodenje ZGIGM je velik izziv

Gradbeništvu kot eni najpomembnejših gospodarskih panog je treba povrniti ugled, kot ga je v preteklosti že imelo

Pogovor: Gregor Ficko
Mag. Gregor Ficko, direktor Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala (ZGIGM) pri Gospodarski zbornici Slovenije

Pred dobrim mesecem je vodenje Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala (ZGIGM) pri Gospodarski zbornici Slovenije prevzel mag. Gregor Ficko. Z njim smo se pogovarjali o tem, kakšen je njegov pogled na razmere v slovenskem gradbeništvu, kako si predstavlja bodočnost panoge in za kaj se bo kot direktor ZGIGM predvsem zavzemal.
Mag. Gregor Ficko: »Zbornica bo tudi v prihodnjem letu - upam, da bo za delovanje slovenskega gospodarstva bolj normalno kot letošnje - najbolj prizadevala na področjih okrepljenega medijskega delovanja zbornice in njenih članov za promocijo in dvig ugleda dejavnosti gradbeništva v slovenski družbi, izboljševanja pogojev poslovanja podjetij v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala, na uveljavljanju novih in izboljševanju obstoječih poklicnih standardov za različne panožne poklice, na uveljavljanju gradbenih poklicev in z gradbeništvom povezanih poklicev, na uveljavljanju sodobnih informacijsko-tehnoloških orodij v gradbeništvu (BIM), spremljanju spoštovanja pravil poštene konkurence na trgu javnih naročil in uveljavljanju smernic za javno naročanje gradenj pri javnih naročnikih, spremljanju dinamike državnih investicij pri ključnih javnih naročnikih in opozarjanju na morebitna ciklična nihanja, ena od ključnih nalog pa bo, kot že rečeno, tudi na nadaljevanju aktivnosti za ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo v Sloveniji.«

Več v reviji Gradbenik november 2020