Makro 5 gradnje – izvedba najzahtevnejših del

Elegans hotel Brdo in zahodno tribuno Ljudskega vrta predali v uporabo, v Ljubljani gradijo na kar osmih lokacijah

Makro 5 - izvedba najzahtevnejših del
Elegans hotel Brdo po dokončani prenovi

Koprsko gradbeno-inženirsko podjetje Makro 5 gradnje d. o. o. je na gradbenem trgu prisotno že od leta 1989. Danes šteje nekaj čez 70 zaposlenih, od katerih je dobra polovica inženirjev različnih gradbenih strok. Trenutno po celotni Sloveniji in na sosednjem Hrvaškem vodijo skupno 18 gradbišč z visokimi gradnjami, avgusta pričenjajo še z dvema. 

Junija v uporabo predali prenovljeni Elegans hotel Brdo
 
Januarja je Makro 5 gradnje z investitorjem – JGZ Brdo podpisalo pogodbo za prenovo dotrajane in funkcionalno neustrezne hotelske stavbe iz 70. let. Ta pripada najpomembnejšemu državnemu protokolarnemu kompleksu na Brdu pri Kranju. Takrat se je zanje pričelo intenzivno obdobje, saj je kratek izvedbeni rok 130-ih dni narekoval nenehno usklajevanje projekta in ob tem aktivno sodelovanje vseh udeleženih. Pri izpeljavi izziva je bilo potrebno ohraniti zbranost in uporabiti dolgoletne izkušnje z vodenjem velikega števila podizvajalskih podjetij.
Kmalu po uvedbi v delo so bile odkrite težave s statiko, ki so tako vodile še v celovito statično sanacijo hotela. Sočasno so se v celoti na novo izvajale elektro in strojne instalacije ter usklajevala obsežna obrtniška dela in izbor notranje opreme. Izpostaviti velja, da je bilo podjetje, glede na obseg projekta, postavljeno v zelo tesne finančne okvire. Direktor Makro 5 gradenj, Igor Hvastja, je ob predaji objekta dejal: »Danes lahko z gotovostjo trdim, da se z znanjem, izkušnjami in zanesljivimi partnerji tudi v izjemno kratkem času lahko izpelje tako obsežen design and build projekt.«

Znameniti zahodni tribuni Ljudskega vrta vrnili sijaj
 
Makro 5 gradnje d. o. o. se posveča vsebinsko in izvedbeno zelo različnim projektom. V Mariboru tako teče zaključno dejanje - urejanje okolice prenove znamenite zahodne tribune stadiona Ljudski vrt, ki je v času nastanka, med letoma 1960 in 1965, veljala za eno najdrznejših konstrukcij v tedanji jugoslovanski športni arhitekturi. 138 metrov dolgi in 16,81 metrov visoki prednapeti armiranobetonski lok je zaradi odsotnosti običajnih opornikov edinstven inženirski dosežek takratnega časa.
Največji gradbeno-inženirski izziv prenove tribune so bila rušitvena dela, saj niso smela ogroziti omenjene ločne konstrukcije, ter sama statična sanacija objekta. Projekt je obsegal tudi odstranitev celotnega podtribunja in izgradnjo novih prostorov, ki so povečali kapacitete ter naredili prostor kvalitetnejši in sodobnejši. Dogradili so tudi zastekljeno vhodno klančino, ki je objekt arhitekturno povezala s preostalimi tremi tribunami, pri tem pa ohranili eno najstarejših platan v Mariboru.

Mariborski Ljudski vrt v nekdanjem sijaju

Osem aktivnih gradbišč v središču Ljubljane
 
V Ljubljani podjetje izvaja osem visokih gradenj: izgradnjo dveh luksuznih poslovno-stanovanjskih zgradb na Nazorjevi in Dalmatinovi ulici, na Celovški cesti bodo z Rezidenco Celovška prebivalci Ljubljane pridobili 60 stanovanj, statično sanacijo OŠ Trnovo in OŠ Martin Krpan ter prenovo treh objektov pod varstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Rezidenca Celovška (Ljubljana)

Gradbena dela so stekla v avditoriju Križanke, kjer se bo na novo vitko jekleno konstrukcijo namestila strešna kritina iz prosojne PVC membrane. Na Kongresnem trgu poteka rekonstrukcija neoklasicističnega poslopja Kazina, v katerem domuje Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani. Dvoletni projekt rekonstrukcije obsega izvedbo novih strojnih in elektro instalacij, statično sanacijo objekta, utrditev zemljine vzdolž glavne instalacijske kinete z metodo jet groutinga, zamenjavo lesene strešne konstrukcije z jekleno ter dodajanje funkcionalnih prostorov v ostrešju, obnovo fasade po smernicah ZVKDS ter obnovo spomeniško zaščitenih elementov. Zaradi namembnosti stavbe je zahtevan tudi visok standard akustične izolacije med posameznimi prostori. 

Obnova ljubljanske Kazine

Podjetje pa je pričelo še s sanacijo, obnovo in dograditvijo nekdanje tovarne Rog. Projekt bo predvidoma trajal 15 mesecev.

Kljub hitremu razvoju ostajajo družbeno odgovorni ter vlagajo v znanje in kakovost
 
V podjetju so v zadnjem desetletju medse sprejeli veliko mladih, tehnološko naprednih inženirjev različnih strok, ki zvesto sledijo viziji kakovosti pri načrtovanju in izvedbi gradenj. »Nenehno posodabljamo tehnologijo, že bogatemu naboru referenc dodajamo nove izkušenje ter skrbimo za usposabljanje zaposlenih,« poudarja Igor Hvastja.

Fotogalerija