Mednarodni center za trajnostno gradnjo

Ideja Mednarodnega centra za trajnostno gradnjo (MCTG) v Rogaški Slatini počasi postaja resničnost.

Mednarodni center za trajnostno gradnjo
Računalniška risba bodočega Mednarodnega centra za trajnostno gradnjo

V skupini GIC so v zadnjih letih ogromno sredstev investirali v digitalizacijo, kar se je izkazalo kot izjemna prednost v gradbeništvu v Sloveniji. Namreč, zastavili so si najboljša možna izhodišča za soustvarjanje smernic trajnostne gradnje.

Nekaj izzivov, ki jih naslavlja projekt MCTG
 
1. Gradbeništvo je generator emisij CO₂, objekti (stavbe), ki se gradijo, ne dosegajo smernic celovite trajnostne gradnje in varovanja okolja.
2. Slabi kazalniki konkurenčnosti slovenskega gradbeništva
3. Nizka stopnja digitalizacije, kar generira številne težave in izgube (organizacijske, kadrovske, finančne).
 4. Gradbena panoga se sooča z velikim pomanjkanjem kadrov

Rešitve in učinki, ki jih prinaša projekt MCTG
 
Osnovna ideja projekta je zgraditi objekt po kriterijih trajnostne gradnje, ki bo deloval kot mednarodni inovacijsko-razvojni laboratorij in demonstracijski center za trajnostno gradnjo in na ta način prispeval h krepitvi celotne panoge v Sloveniji in širše. Namen centra bo prikaz živega demonstracijskega laboratorija, grajenega po kriterijih trajnostne gradnje, trajnostnega razvoja, s ciljem spodbujanja inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij, ki bo ponujal odgovore na okoljsko energetske izzive in bo pomembno prispeval k prehodu v bolj pravičen in odgovornejši svet. Z njimi želijo zmanjšati in/ali omejiti negativne vplive na podnebne spremembe (npr. zmanjšanje toplogrednih plinov/ogljičnega odtisa), prispevati k bolj zdravemu okolju ter kakovostnejšemu načinu življenja.
 Namen centra pa je ozaveščanje javnosti in ciljnih deležnikov kot so investitorji, projektanti, arhitekti, gradbeni izvajalci, izobraževalne ustanove, po celotni verigi vrednosti.

Več v reviji Gradbenik maj 2024

Fotogalerija