Modularna gradnja - gradbeni sistem prihodnosti

Modularna gradnja je sodobni način gradnje, ki ima za svojo osnovno gradbeno enoto modul. Posamezni modul je sestavljen iz jeklenega okvirja, ki prevzema vlogo nosilne konstrukcije in nenosilnih elementov z izolacijskim polnilom.

Modularna gradnja - gradbeni sistem prihodnosti

Takšna zasnova je izredno fleksibilna in ponuja neskončno možnosti sestavljanja glede na želje in potrebe naročnika ter uporabnika. Modularna gradnja vse bolj vstopa na področje visoko zahtevnih javnih objektov, saj je v primerjavi s klasično gradnjo, zaradi visoke stopnje predizdelave, hitrejša, cenovno ugodnejša in omogoča velik potencial za razvoj.

Časovna učinkovitost
Visoka stopnja predizdelave v proizvodnji omogoča skrajšan čas gradnje objekta na terenu. Ravno zato je pomembno skrbno načrtovanje modulov v začetni fazi projektiranja. Potrebno je veliko sodelovanja in usklajevanja med proizvajalcem modularnih enot, projektantom, arhitektom in investitorjem. Dela na gradbišču zasedejo manjši del na terminskem planu, saj montaža modulov poteka hitro in enostavno. Po postavitvi modulov na vnaprej izdelane temelje, je potrebno le te povezati med seboj. Zaradi predizvedenih inštalacij v modulih, se na terenu izvede samo enostavne povezave med njimi. Zaključna dela zajemajo morebitna keramična dela, obdelava mavčno-kartonastih plošč ter finalne tlake in opleske.

Postavljanje modulov na prej pripravljene točkovne temelje

Kakovost gradnje
Zaradi časa namenjenega projektiranju in planiranju modularnega objekta, se zmanjšajo možnosti pojava napak v nadaljnjih fazah poteka projekta. Dela ki potekajo v proizvodnji lažje planiramo in nadzorujemo, kot dela na gradbišču in tako zagotovimo obvladovanje in sledenje kakovosti končnega objekta.

Šola na Lavrici

Prilagodljivost in možnost nadgradnje
Zaradi časa namenjenega projektiranju in planiranju modularnega objekta, se zmanjšajo možnosti pojava napak v nadaljnjih fazah poteka projekta. Dela ki potekajo v proizvodnji lažje planiramo in nadzorujemo, kot dela na gradbišču in tako zagotovimo obvladovanje in sledenje kakovosti končnega objekta.

Pisarne Gratkorn, Avstrija

Ekološki vidik
Dela v proizvodnji predstavljajo glavni del izgradnje objekta. Vhodni material in surovine, ki pridejo v podjetje se v proizvodnji tudi vgradijo v končne produkte. S takim načinom dela vso embalažo vhodnih materialov sortiramo v sami proizvodnji in na ta način znižamo količino odpadkov na gradbišču samem. Z modularno grajenimi objekti prispevamo k nižjemu ogljičnemu odtisu, predvsem zaradi kratkega časa gradnje, manjše potrebe po gradbeni mehanizaciji in skrbi za odpadke. Poleg naštetega je potrebno še izpostaviti velik delež vgrajenega lesa v proizvodih in možnosti vgraditve ekoloških materialov.
Zaradi vseh zgoraj naštetih prednosti in posledičnih priložnosti na trgu se v podjetju REM zavedamo, da je modularna gradnja gradnja prihodnosti. Leta 2016 smo ustanovili lastno razvojnoraziskovalno skupino, katere primarna naloga je stalna izboljšava sistema modularne gradnje v smeri doseganja čim višje energetske učinkovitosti in še večje prilagodljivosti sistema za različne situacije. V svoji ponudbi imamo trenutno dva proizvodna programa – REM modul in REM modul PLUS. REM modul kot osnovni sistem modularne gradnje predstavlja osnovo, na kateri smo gradili svoj razvoj. S sistemom REM modul dosegamo standarde nizkoenergijskih objektov in je predvsem uporabljen pri javnih objektih, ki so začasne narave. Za bolj zahtevne in trajne objekte pa smo razvili sistem REM modul PLUS. Objekti grajeni s tem sistemom dosegajo najvišje skoraj nič energijske standarde. Sistem se uporablja predvsem pri gradnji javnih objektov, trenutno s poudarkom na vrtcih in šolah.