Najdaljši podmorski cestni tunel

Danci gradijo najdaljši podmorski cestni tunel na svetu. Stroške izvedbe projekta ocenjujejo na 10 milijard evrov.

Projekti: tunel med Nemčijo in Dansko
Vizualizacija potapljanja in povezovanja 217 metrov dolgih betonskih elementov (Femern A/S)

Bodoči tunel med Nemčijo in Dansko bo potekal po širokem jarku, izkopanem v morsko dno. Na najglobljem mestu bo potekal »vsega« 40 metrov pod gladino morja. Z dolžino 18 kilometrov bo kljub temu prevzel vodstvo v kategorijah »najdaljši in najgloblji kombinirani cestno-železniški tunel« in »najdaljši tunel speljan po morskem dnu«, poleg tega pa še »najdaljši avtocestni podvodni tunel«.
Izkop jarka v dno morskega preliva je zelo zahtevna operacija. Že same dimenzije jarka so impresivne: dolžina 18 kilometrov, širina na dnu do 50 metrov, globina do 16 metrov. To pomeni v grobem izkop približno 20 milijonov kubičnih metrov materiala.
Po dokončanem izkopu bodo dno jarka prekrili z nasutjem gramoza in peska. Na to podlago bodo spustili posamezne elemente tunelske cevi. Ko bodo tunelske cevi sestavili, bodo njihov položaj še dodatno utrdili z nasutjem gramoza – zapornega materiala. Levo in desno bodo vse do zgornjega zunanjega roba betonske cevi nasuli polnilo (pesek in material od predhodnega izkopa).
Po celotni zgornji površini tunela bodo nasuli še zaščitno plast skal, gramoza in peska. Tega bodo povsem na vrhu kombinirali s plastjo materiala, ki so ga prej izkopali z dna preliva. Ta sloj bo postal novo morsko dno. 60 metrov širok pas na novo ustvarjenega morskega dna bo poravnan z okolico. Morski flori in favni bo omogočil nemoteno nadaljnje življenje. Hkrati bo ta plast varovala tunel pred morebitnimi trki podmornic, potopljenimi ladjami in udarci ladijskih sider.
 Tunel bo sestavljen iz 79 vnaprej izdelanih betonskih elementov standardnega profila dolžine 217 metrov in mase 70.000 ton ter iz 10 servisnih elementov višjega profila dolžine 85,7 metrov. Standardni profil predorske cevi je širok skupaj 42,2 metrov in visok 8,9 metrov, profil servisnega elementa pa ima širino 45 metrov in višino 13,1 metrov.

Več v reviji Gradbenik oktober 2022

Fotogalerija