Nova parkirna hiša in nov mestni park

Koper je bogatejši za novo garažno hišo s 466 parkirnimi mesti, nad njo pa na Muzejskem trgu nastaja še nov park.

Koper - novi park
Nov trg v Kopru bo namenjen predvsem meščanom.

V starem mestnem jedru Kopra, pod Muzejskim trgom, je podjetje CGP d.d. pred kratkim dokončalo gradnjo parkirne hiše Belveder, kar bo omogočilo umiritev prometa v mestu, umik avtomobilov pod zemljo in zagotovilo nov urejen zelen prostor za kakovostnejše bivanje meščanov.
V skrbi podjetja CGP d.d. je bila tako izvedba projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava izvedbenih načrtov kot tudi sama izvedba objekta. Naloge so se lotili zelo skrbno. Že v fazi ponudbe so izvedli dodatne geološke preiskave. Izvedli so več variant podpiranja zaščite gradbene jame tako s sidranjem, kjer je bilo možno, in tudi z razpiranji.
Objekt je zasnovan v treh podzemnih etažah in mestnim trgom v parterju. Velikost etaže znaša 75,60 x 66,25 m, z izrezom 16,10 x 32,00 m na severozahodni strani. Skupno število parkirnih mest znaša 466, od tega je 23 parkirnih mest predvidenih za invalide. Objekt je grajen po tehnologiji vodonepropustne konstrukcije (t.i. tehnologija bele kadi).
Idejno zasnovo ureditve novega mestnega parka nad parkirno hišo je Mestna občina Koper kot investitor zaupala biroju Marasovic arhitekti. Občina je želela dobiti nov večnamenski mestotvorni prostor, ki bi nadomestil prejšnjo odprto površino, predvsem pa so si želeli ozelenitve prostora.
Vodilo celotne naloge je bilo tako narediti mestotvorni prostor, ki bo ponujal možnost organizacije čim več programov, kot so drsanje, odprta kuhinja, koncerti … in ki lahko reagira glede na dimenzije dogajanja in glede števila uporabnikov. Zato so se v biroju osredotočili predvsem na ozelenitev površine in na njeno odprtost.
V parku bodo postavljeni številni montažni elementi iz brušenega betona - umetnega kamna, ki jih je izdelalo podjetje Žurbi team iz Kamnika.

Več v reviji Gradbenik junij 2021

Fotogalerija