Novi stari most čez Krko

Novi most v Cerkljah ob Krki je eden od redkih lesenih mostov v Sloveniji, ki še vedno služijo svojemu namenu.

Novi stari most čez Krko
Obnovljeni most v Cerkljah ob Krki so 22. aprila 2021 ponovno odprli za promet (foto Rafael d.o.o., 2021)

Letos mineva 99 let, odkar so v Cerkljah ob Krki zgradili lesen most. Tesarski mojstri iz Ljubljane so takrat v objekt vgradili 220 kubičnih metrov hrastovega lesa in 18 ton železa. Na otvoritvi mosta 8. oktobra 1922 se je zbralo več kot 6000 ljudi iz bližnje in daljne okolice.
Za prebivalce naselij pod Gorjanci je bila pridobitev izjemnega pomena, saj je pomenila najbližjo povezavo z občinskim centrom v Brežicah in z drugimi večjimi kraji v bližini, kot so Krško, Šentjernej ali Novo mesto.
 
Prvo večjo obnovo mosta so izvedli po dobrih petdesetih letih okrog leta 1980. Takrat so uporabili enake materiale kot pri gradnji prvotnega lesenega mosta. V zadnjih desetletjih je naraščajoči promet vse težjih vozil spet močno načel stari most.
Zaradi bližine državne meje nekaj kilometrov južno od Krke in vojaškega letališča severno od reke so leta 2019 vključili sofinanciranje obnove mosta tudi v strateške načrte Ministrstva za obrambo RS.
Na razpisu lansko leto so med tremi ponudniki za izvajalca izbrali sevniško podjetje Rafael, gradbena dejavnost, d.o.o. Z izvedbo obnove mosta na terenu so pričeli sredi januarja 2021, potem, ko so začetek del prestavili še za en teden zaradi visokih voda. S požrtvovalnim delom izvajalcev in natančnim izvajanjem posameznih gradbenih situacij so uspeli dokončati most kar dva meseca pred predvidenim rokom (prvotni rok dokončanja je bil konec junija 2021). Prva vozila so se tako po novem mostu zapeljala že 22. aprila.
 Domačini so želeli zgraditi nov železobetonski most z veliko večjo nosilnostjo, a so morali svoje želje prilagoditi in uskladiti načrte z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Most je namreč zaščiten, ker predstavlja tehnično kulturno dediščino. Predstavlja enega od tipskih lesenih mostov, ki so značilni za to območje. Tovrstni leseni mostovi preko Krke si sledijo od Kostanjevice na Krki, Broda v Podbočju, Cerkelj ob Krki do Boršta.

Več v reviji Gradbenik maj 2021

Fotogalerija