Ojačitve zidanih stavb s FRG materiali

Konstrukcijske in protipotresne ojačitve zidanih zgradb s FRG kompozitnimi materiali - inovativni Mapeiev sistem

Mapei: Ojačitve zidanih stavb s FRG materiali
Potres v Zagrebu 22. marca 2020 (Depositphotos)

Stare zidane stavbe so tako ranljive na potres večinoma zato, ker je konstrukcija grajena za prevzem težnostnih obtežb in z njimi povezanih vertikalnih obremenitev. Osnovni nosilni elementi stare zidane stavbe kot so zidovi, oboki in leseni stropi, so med seboj povezani tako, da zagotavljajo prevzem vertikalnih obremenitev, medtem ko graditelji niso mislili na ukrepe, ki bi izboljšali obnašanje stavbe med potresom. Tudi nosilni material, kamnito, opečno ali mešano zidovje, ki razmeroma dobro prenaša tlačne obremenitve, ni sposoben prevzeti nategov in strigov, ki jih povzročijo horizontalne sile, nastale zaradi nihanja stavbe med potresom.
Italija je ena izmed držav, ki so potresno izjemno ogrožena, zato je italijanska vlada ogromno investirala v študije in raziskave na področju protipotresnih konstrukcijskih ojačitev objektov.
Del italijanske zgodbe je tudi podjetje Mapei, ki je aktivno sodelovalo pri raziskavah in razvoju materialov, kateri so potrebni pri sanacijah in ojačitvenih delih naštetih objektov ter tehnični podpori projektantom in izvajalcem ob vgradnji materialov. V vsem tem času so si nabrali neprecenljive izkušnje na področju konstrukcijskih ojačitev objektov, pa naj si bo to objektov stanovanjske gradnje, strateško pomembnih objektov ali objektov kulturne dediščine.

Mapei ojačitveni sistemi: (A) FRP, (B) Mapewrap EQ, (C) HPC, (D) FRG

Na to področje spada tehnološko inovativni FRG (Fiber Reinforced Grout) sistem sestavljen iz anorganske matrike z visoko duktilnostjo (malta) na osnovi hidravličnih veziv s pucolanskim delovanjem, v katero so vgrajena ojačitvena vlakna v obliki mrež. Cilj te vrste tehnologije je izboljšati mehanske lastnosti zidovja, ki sestavljajo zid, običajno grajen iz opeke in apnene malte.

Več v reviji Gradbenik januar-februar 2022