Planinski dom Savica

Osnovna vodila pri načrtovanju Planinskega doma Savica so bila trajnostna gradnja, celovito razumevanje okoljskih vplivov objekta, ekonomičnost projekta, funkcionalnost, zdravstvena neoporečnost, kakovostne bivalne razmere in sožitje objekta z naravnim okoljem ter kulturnimi vrednotami.

Planinski dom Savica

Nekdanji objekt je bil zgrajen iz lesa, po zidovih in strehi oblečen z macesnovimi skodlami. Okenski okvirji so bili temno rdeče barve, okenska krila in polkne pa obarvani belo. Prostori v kletnem in pritličnem delu so bili namenjeni gostinski dejavnosti, v nadstropju in mansardi so se nahajala skupna ležišča.

Vseh kvalitet starega objekta se je zavedal tudi novi lastnik, ki se je nemudoma lotil njegove obnove. Ker je zob časa objekt dodobra načel, smo se po tehtnem premisleku odločili, da se stara Okrepčevalnica Savica poruši, na istem mestu pa zgradi nov objekt. Višinski in tlorisni gabariti novega in prenovljenega objekta so ostali v istih dimenzijah, streha ima isti naklon, dodane so ji bile le frčade. Oblikovanje objekta se je moralo podrediti strogim zahtevam TNP in Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prav tako so izgled objekta določale smernice in omejitve iz aktualnega občinskega prostorskega načrta. Razporeditev prostorov in funkcija prostorov v interjerju pa je rezultat usklajevanja in dogovorov z investitorjem.

Več v reviji Gradbenik