Podaljšanje sezone vgradnje dekorativnih ometov

Z aditivi za se lahko podaljša čas vgradnje termoizolacijskih sistemov tudi na bolj ekstremne zimske pogoje

JUB - Podaljšanje sezone vgradnje ometov
Z aditivi za zimsko obdobje se lahko dekorativni ometi vgrajujejo tudi v hladnejšem obdobju leta.

Primerni vremenski pogoji za ustrezno aplikacijo, sušenje in ohranjanje dolgotrajne funkcionalnosti dekorativnih ometov so temperature od 5 °C do 30 °C, relativna vlažnost zraka do 80 % in veter s hitrostjo do 30 km/h. V tem območju mikroklimatskih pogojev materiali optimalno dosegajo vse zahtevane karakteristike, lahek nanos, ustrezno glajenje, tvorbo ustrezne strukture in filma ter hitro odpornost na padavinsko vodo.
Problematika izven-sezonskih neustreznih vremenskih pogojev se kaže v prepočasnem sušenju zaključnih slojev. V mejnih pogojih prenizke temperature in visoke vlage lahko zaradi prepočasnega sušenja ob padavinah prihaja do poškodb ali neustrezne tvorbe filma, ki vodi v izgubo funkcionalnosti zaključnega sloja (slabša zaščita proti algam in plesnim, slabša obstojnost nians).
Zelo uspešno navedene izzive rešuje proizvod – JUBIZOL Finish winter additive v kombinaciji z zimskim ometom Jubizol Unixil Winter finish S, ki omogočata vgradnjo ometov tudi v bolj ekstremnih zimskih pogojih. Z dodatno nadgradnjo so v JUB-u razširili vgradnjo ometov v zimskih pogojih tudi na mineralni volni in standardnih akrilnih in silikonskih ometih.
Aditiv omogoča hitrejše zamreževanje zaključnega sloja po celotni debelini nanosa. Površinsko suh omet je tako v krajšem času dobro utrjen in s tem hitreje odporen na padavinsko vodo.
 Dodatek aditiva za zimsko obdobje ohranja vse lastnosti zaključnega sloja. Fizikalno kemijski parametri (vodovpojnost, paroprepustnost, oprijem ) ostajajo v enakih okvirih kvalitete. Omet ohrani tudi dobro odpornost proti algam in plesnim in ustrezno skladiščno stabilnost.

Več v reviji Gradbenik december 2020

Fotogalerija