Poskrbimo za zdravo bivanje - Baumit Klima

Sodobni človek preživi skoraj 90 odstotkov časa v zaprtih prostorih, zato kakovost zraka v notranjih prostorih pomembno vpliva na naše počutje, zdravje in kakovost bivanja.

Poskrbimo za zdravo bivanje - Baumit Klima

Vlažnost je relativna
 
Kako dobro se v prostoru počutimo je odvisno od sobne temperature, temperature sten, tal in stropa. Na dobro počutje poleg sobne temperature vpliva tudi ustrezna vlažnost. Najbolj prijetno se počutimo pri relativni zračni vlažnosti od 40 do 60 odstotkov. Previsoka vlaga v prostoru lahko povzroči rast plesni, ki povečuje tveganje za nastanek respiratornih bolezni. Po drugi strani ima prenizka vlažnost zraka negativen vpliv na sluznico in na poslabšanje stanja alergij in astme.

Notranji omet uravnava vlago
 
Dober mineralni omet deluje kot »blažilec« za odvečno vlago, saj v kratkem času shrani presežno količino vlage in jo pri nizki zračni vlagi ponovno odda v prostor. Meritve so pokazale, da lahko že zelo tanek sloj mineralnega ometa (od 1,5 do 2 cm) občutno izboljša klimo v prostoru zaradi svoje sposobnosti uravnavanja vlage. Tako zagotavlja enakomerno zračno vlago in s tem tudi zdrav zrak. Bolj kot je učinkovit notranji omet, bolj uravnotežena je klima v prostoru. Sistem Baumit Klima, katerega osnova je paroprepustni in mineralni apneni omet KlimaWhite, ima sposobnost uravnavanja vlage v prostoru. Omet odlikuje tudi visoka vrednost pH, od 12 do 13, ki preprečuje nastanek plesni in deluje antibakterijsko, hkrati pa antistatična površina nalaganje prahu. Tako lahko ustvarimo bolj zdravo, čisto in prijetno bivalno okolje.

Kaj je v zraku?
Na kakovost zraka ne vplivata le sobna temperatura in vlaga, ampak tudi številni fizikalni, biološki in kemijski dejavniki. Med fizikalne dejavnike spadajo poleg vlage in temperature še kroženje zraka, prah, hrup, svetloba, elektromagnetno onesnaževanje itd. Njihove vrednosti lahko merimo z različnimi merilnimi napravami. Virusi, bakterije, alergeni, pršice in plesni so tipični biološki dejavniki. Če se ne razvijejo na površini stene, jih je težko zaznati, a kljub temu predstavljajo veliko tveganje za zdravje.

 

Če bi stene spregovorile
 
… bi z vami delile izsledke iz raziskovalni centra Viva park, ki je največji tovrstni raziskovalni projekt za primerjavo gradbenih materialov v Evropi. Poglavitna naloga projekta je pridobiti, natančno izmeriti in ovrednotiti vpliv gradbenih materialov na kakovost bivanja.

Več na povezavi: https://viva.baumit.com/sl/