Pozabljeni viadukt pri Mariboru bo kmalu dobil naslednika

DRSI je lansko jesen pričela z deli na 3,7 km dolgem odseku železniške proge Počehova–Pesnica.

Pomgrad - viadukt Pesnica
Železniški viadukt Pesnica (Vir: Ponting.si)

Gre za zahtevnejši infrastrukturni projekt, katerega pogodbena vrednost del znaša 101 milijon evrov. V celotni projekt so vključeni izvajalci Pomgrad, Kolektor Koling, SŽ-ŽGP, GH Holding in Gorenjska gradbena družba. Projekt zajema gradnjo predora Pekel v dolžini 1530 metrov vključno z reševalnim rovom, gradnjo podvoza Pesnica ter gradnjo 896 metrov dolgega viadukta Pesnica, kar bo prva tovrstna gradnja po osamosvojitvi.
Pogodbena vrednost gradbenih del v okviru gradnje viadukta Pesnica znaša 14,8 milijona evrov. Investicija je sofinancirana z evropskimi sredstvi iz Kohezijskega sklada.
Viadukt Pesnica, ki ga gradi pomurski Pomgrad, je zasnovan kot armiranobetonska integralna konstrukcija iz sedmih segmentov dolžine 112 m (27 m+29 m+29 m+27 m) in dveh krajnih segmentov dolžine 56 m (2 x 28 m). Z deli so pričeli oktobra 2020 in so trenutno v fazi globokega temeljenja, izdelave stebrov in priprave podporne konstrukcije.
 V projekt so vključeni izkušeni inženirji in drugi strokovnjaki ter specialna gradbena oprema. Viadukt bo globoko temeljen na armiranobetonskih pilotih dolžine do 17 metrov in premera 150 centimetrov. Podpirali ga bodo stebri debeline 160 centimetrov in višine od 8 do 14,5 metrov. Objekt prečka avtocesto A1, glavno cesto Pesnica – Lenart, reko Pesnico, potok Cirknica ter lokalno cesto.

Več v reviji Gradbenik april 2021

Fotogalerija