Prenova strehe na Plečnikovih tržnicah

Osrednja ljubljanska tržnica s Plečnikovimi tržnicami kot osrednjim delom ni samo nakupovalno središče, ampak tudi zbirališče in stičišče Ljubljančanov in okoličanov, vse pogosteje pa tudi turistov.

Prenova strehe na Plečnikovih tržnicah

Ljubljanske Plečnikove tržnice se raztezajo od Tromostovja do Zmajskega mostu. Zgrajene so bile v letih od 1940 do 1944 po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika, ki se je problema ljubljanske tržnice loteval v več fazah. Zamislil si jih jekot monumentalno in zvezno oblikovan obrečni prostor, ki se razteza med dvema mostovoma. V Plečnikovem urbanističnem in arhitekturnem opusu so Tržnice poleg Tromostovja in vodne zapornice eden izmed ključnih objektov v oblikovanju celotne poteze vodne osi Ljubljanice. Po svoji zasnovi in kvaliteti jih lahko uvrščamo v sam vrh svetovne arhitekture.
V času zadnje prenove sredi devetdesetih let bili 70 let so bili stari betonski strešniki in streha arkad tržnic v dobrem stanju, zato niso bili zamenjani, nekaj let nazaj so se pričeli pojavljati problemi s pokanjem in lomljenem strešnikov ter posledično z občasnim zamakanjem. Študija je pokazala, da je večina obstoječe kritine dotrajana, krhka in porozna. Naravni procesi zmrzovanja, odtajevanja in spiranja ter atmosferski vplivi so obstoječo kritino stanjšali na skoraj polovico prvotne debeline.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je Javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice leta 2018 izdal kulturnovarstveno soglasje za zamenjavo betonskih strešnikov in ostala nujna vzdrževalna dela.

Več v reviji Gradbenik št. 6 / 2019