Prvi pasivni modularni vrtec v Sloveniji

Zaradi prostorske stiske v obstoječem vrtcu je občina Trebnje sklenila, da bo v kraju Šentlovrenc zgradila nov vrtec. Zaradi želje po hitrejši gradnji so se odločili za montažni sistem modularne gradnje, ostala pa je zahteva, da mora vrtec po končanih delih dosegati standard skoraj nič-energijske stavbe.

Prvi pasivni modularni vrtec v Sloveniji

Nov vrtec je zasnovan kot štiri-oddelčni vrtec s skupno neto površino 620 m². Vrtec ima poleg igralnic tudi osrednji večnamenski prostor, ki je namenjen druženju ter garderobe, sanitarije, prostore za individualno delo, shrambe za rekvizite ter prostore za strokovne delavce. Sestavni del tlorisa je tudi lastna kuhinja, ki bo lahko pripravila približno 150 obrokov dnevno.

Objekt je sestavljen iz 29 predizdelanih modulov, ki so postavljeni na točkovne temelje. Streha je izvedena kot dvokapnica z jekleno konstrukcijo in pločevinasto kritino, ki je na notranji strani obdelana s protikondenčnim obrizgom.
Za izgradnjo objekta je bil uporabljen sistem modularne gradnje REM modul PLUS, ki omogoča veliko prilagajanje tlorisni zasnovi, prav tako pa je prilagojen doseganju najvišjih energetskih standardov.

Montaža modulov se je začela 8. aprila 2019. Vseh 29 modulov je bilo postavljenih na gradbišču v pičlih štirih dneh, ostrešje in streho pa je objekti dobil v osmih dneh od začetka montaže.

Dva ključna cilja v projektu sta bila, da v končnem izdelku 50 odstotkov prostornine vseh uporabljenih materialov predstavlja les in lesna tvoriva ter da razvijemo zrakotesni stik med moduli. Prvi cilj smo dosegli z menjavo jeklenih prečk v podu z lesenimi I joist-i, vpihovanjem lesnih vlaken ter uporabo lesa v okvirjih zunanjih sten in stropih. Cilj je bil presežen za več kot 20 odstotkov, saj delež vgrajenega lesa znaša več kot 70 odstotkov.
Za dosego drugega cilja so bila izvedena dva ukrepa. S sodelovanju s podjetjem Trelleborg so v podjetju REM razvili namensko tesnilo, ki zagotavlja zrakotesen stik med moduli. Prav tako pa so po notranjem obodu konstrukcije izvedli inštalacijsko ravnino. Skupaj oba ukrepa zagotavljata zrakotesnost in sovpadata z modularnim sistemom gradnje.

Več v reviji Gradbenik št. 1-2, leto 2020

Fotogalerija