Radon v bivalnih prostorih - kako ga preprečiti že v fazi gradnje?

Zaradi visokih koncentracij radona v zaprtih bivalnih prostorih nam lahko tudi dom kot zatočišče pred vsem ostalim svetom, neprijetnimi zunanjimi pogoji in prostor, kjer se zbere družina, predstavlja grožnjo našemu zdravju. Katere so problematične lokacije in kako z gotovostjo preprečiti prehajanje radona v notranje prostore?

Radon v bivalnih prostorih

Tipična sodobna stavba je postala veliko bolj zrakotesna kot stavbe v preteklosti, zato ne prihaja več do nenadzorovanih izgub toplote – tudi ne do izmenjave zraka, kar pa ima za posledico zadrževanje plina radona v notranjih prostorih. Seveda to ne pomeni, da moramo opustiti nizko-energijski način gradnje, ampak premisliti o reševanju tudi teh izzivov.
Radon naravno penetrira skozi zemljino, se dviga proti površju in »trči« ob temeljno ploščo oz. potuje ob kletni steni stavbe in najde šibka mesta, skozi katera lahko vstopi. Ogroženost se glede na posamezna področna močno razlikuje, saj radon ne more tako dobro penetrirati skozi glinene zemljine. Torej je ogroženost odvisna od sestave ter karakteristik tal.
Najbolj problematična so kraška področja, ki so tudi bolj prepustna. Kadar sumimo, da je naša lokacija lahko problematična in izvedemo dejanske meritve, moramo resno razmisliti tudi o ukrepih, da preprečimo vstop radona v notranje prostore. Poglejmo, kaj so pokazale izkušnje in kateri so ustrezni ukrepi.
Mehansko prezračevanje se ni izkazalo kot najbolj učinkovito, saj lahko v prostoru ustvarja še dodaten podtlak, ki omogoča še lažji vstop plina radona. Pri naravnem prezračevanju je princip izmenjave zraka drugačen in ne ustvarja podtlaka. Vendar je težko zagotoviti, da bomo ročno dovolj zadostno prezračevali. Ne pozabimo, da bomo s tem hkrati ustvarili velike toplotne izgube, saj izgubljamo topel zrak skozi odprtine.
Potrebujemo torej bolj učinkovite ukrepe. Strokovnjaki zagovarjajo, da je pri zelo ogroženih področjih potrebno narediti kombinacijo dveh ukrepov; in sicer namestitev radonske zapore in ustreznega nasutja pod stavbo.

Več informacij: www.fibran.si ali portal gradbenih rešitev www.energijskiscit.si ali brezplačna telefonska številka 0808760.

Več v reviji Gradbenik št. 1-2, letnik 2020.

Fotogalerija